مفهوم عدد ٣٣ در کتاب مقدس چيست ؟

عدد 33 در مسیحیت هیچ معنایی ندارد. اعداد در کتاب مقدس تا عدد 12 معنا دارند و پس از عدد 12 عددی بعنوان نشانه یا سمبل بکار گرفته نمی شود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Aug/27/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 528 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر