در كتاب پيدايش باب ١٧ و ايه ٢٠ وعده خدا به اسماعیل در مورد 12 امیری که از او بوجود می آید چیست؟

 همانگونه که از نسل یعقوب 12 فرزند بوجود آمدند که قوم اسرائیل را تشکیل داد و از آن نسل انبیاء و عیسی مسیح به دنیا آمدند، از اسماعیل نیز 12 فرزند بوجود آمد که قوم عرب را تشکیل داد که کتاب مقدس می فرماید خدا در مورد اسماعیل و فرزندان او می گوید شمشیر از آنان دور نخواهد شد و همیشه درجنگ خواهند بود و این را در مورد نسل عرب می بینیم. در کتاب مقدس هیچ پیامبری از نسل عرب به دنیا نیامده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Feb/16/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 621 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر