چرا در مکاشفه 3: 12و13 مسیح پدر را خدا می خواند در حالیکه در جاهای دیگر او را پدر می نامد؟و در آیه 21 می فرماید با من برتخت می نشیند. مگر مسیح از ازل با خدا نبود؟

عیسی مسیح پدر را خدا نیز می نامید و پدر خدا می باشد. مثلا" در انجیل یوحنا 14: 1 می گوید به خدا ایمان داشته باشید؛ به من نیز ایمان داشته باشید. در مورد بر تخت نشستن مسیح زمان این عمل استمراری می باشد و منظور این است که او همیشه بر تخت است و به تخت نشستنش ادامه خواهد داد.  امیدوارم پاسخ سوالات برای شما به اندازه کافی روشن بوده است.  

پاسخ از:  کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/18/2016 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 661 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر