به چه دلیل آدم ها به بهشت می روند؟

سؤال شما برایم دقیقا" مشخص نیست. اگر منظورتان این است که چکونه می توان به بهشت رفت؟ پاسخ آن این است که تنها از طریق توبه و بازگشت از گناهانمان و قربانی عیسی مسیح بر صلیب و برخاستن از مردگان و اعتراف به خداوندی عیسی مسیح و شروع و ادامه زندگی مقدس مسیحی با کمک و حمایت روح پاک خدا می توان وارد بهشت شد. خدا به خاطر اعمال ما نیست که ما را می پذیرد بلکه بخاطر کاری که مسیح بخاطر ما بر روی صلیب انجام داد. اگر ما با اعمالمان بخواهیم وارد بهشت بشویم، تمام امتیازات از آن ما است ولی وقتی خدا فقط بخاطر فیض و رحمت خود ما را نجات می بخشد، تمام امتیازات و شکوه و جلال به خدا بر می گردد.

در صورت سؤالات دیگر در خدمت هستم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Aug/27/2017 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 438 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر