خواهش می کنم ترجمه صحیح این آیه از کتاب مقدس را برای من بفرستید. در حال ترجمه کتابی هستم که در آن آگوستین کتاب مقدس را باز می کند و این آیه را می خواند و بعد به مسیحیت می گراید! متأسفانه با جستجو در اینترنت و حتی نرم افزارها، پاسخ خود را نیافتم و نمی خواهم ترجمه خود از این آیه را بنویسم. ممنون از شما Not in rioting and drunkenness, not in chambering and wantonness, not in strife and envying, but put on Lord Jesus Christ, and make no provision for the flesh to fulfill the lusts thereof. Romans 14:13

جهت اطلاع شما کتاب اعترافات سنت آگوستین قبلاً به فارسی ترجمه شده است و نیازی به ترجمه جدید نیست، مگر اینکه در حال ترجمه کتاب دیگری هستید که در آن از گفته های آگوستین نقل قول شده باشد. به هر ترتیب جهت کمک و یاری شما آیه رومیان 13: 14 را برایتان در زیر می نویسم:

" بلکه عیسی مسیح خداوند را بپوشید و برای شهوات جسمانی تدارک نبینید." 

پیروز باشید.

Mar/02/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 33 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر