قرار بود از طرف تیم پیگیری سایت با من در ارتباط باشن که هنوز خبری نشده و منتظر هستم. ای کاش نسبت به نوع سؤال یه زمان تقریبی برای جواب یا احیاناً پیگیری ها بیان کنید؟

مطابق داده های گروه پیگیری وب سایت پرپاسخ، برای شما ایمیلی جهت ایجاد ارتباط فرستاده شده و حتماً می بایست اختلالاتی در این میان بوجود آمده باشد. حال، این اختلالات از جانب ما بوده یا خیر، نمی دانیم. به هر ترتیب با شما دوباره از طریق ایمیل تماس گرفته خواهد شد. لطفاً در صورت تماس ایمیلی با شما، ما را از رفع این مشکل مطلع سازید.

با تشکر فراوان.

Mar/04/2019 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 38 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر