می خواستم بدانم که نظر شما درباره ی جام مقدس چیست؟ آیا دارای قدرت های فرا طبیعیست؟ نظرتان درباره آن چیست؟

بنده منظورتان را از جام مقدس متوجه نمی شوم. اگر منظورتان جامی است که در مراسم شام خداوند یا عشاء ربانی (به زبان عربی) استفاده می شود، خیر این جام خود به خود هیچ قدرت فراطبیعی در خود ندارد و در هیچ جای کتاب مقدس نوشته نشده که چنین است، این جام یک جام طبیعی و نرمال می باشد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Jun/13/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 212 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر