در کتاب مکاشفات یوحنا فصل 19 و آیه ی 11 که می فرماید و دیدم آسمان را گشوده و ناگاه اسبی سفید که سوارش امین و حق نام دارد به عدل داوری و جنگ مینماید . منظوز از ان سوار امین و حق کیست ؟؟

کتاب مکاشفه به مکاشفه عیسی مسیح معروف است(لطفا به مکاشفه فصل 1 آیه 1 توجه نمایید). شخصیت مرکزی این کتاب عیسی مسیح می باشد و هر گونه تلاش برای چسباندن این نبوتها به شخص دیگری کاملا" بیهوده است. در نبوتهای عهد جدید آمده است که عیسی مسیح با ضد مسیح که مسلمانان آن را دجال می نامند خواهد جنگید و اسم او امین و حق است همانگونه که بارها عیسی مسیح بعنوان شخصی که بر وعده های خود امین است و وفادار معرفی شده است و نیز حق نیز نامیده شده است. در ضمن بارها اشاره شده که عیسی مسیح مردگان و زندگان را داوری خواهد کرد. چه در انجیل و چه در قرآن. در باره اینکه او بارها حق نامیده شده می توانید برای اطلاعات بیشتر به آیات زیادی که او حق نامیده شده مراجعه نمایید. در زیر دو آیه از آیات متعدد موجود را برایتان می فرستم که بسیار گویا هستند.

" اما آگاه هستیم که پسر خدا آمده است و به ما بصیرت داده است تا حق را بشناسیم و در حق یعنی در پسر او عیسی مسیح هستیم. اوستخدای حق و حیات جاودانی." (رساله اول یوحنا 5: 20)

" من راه و راستی (حق) و حیات هستم، هیچکس نزد پدر جز بوسیله من نمی آید." (یوحنا 14: 6)

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/08/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 192 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر