من به تازگی به عیسی مسیح ایمان آوردم ولی پدر و مادرم با مسیحیت بسیار مخالف هستند! به همین دلیل من ایمانم را از آنها مخفی کرده ام و شنیده ام که برای ورود به مسیحیت باید غسل تعمید گرفت. آیا می توان در حمام خانه غسل تعمید گرفت؟ زیرا نمی توانم از خانه بیرون روم و پدر و مادرم مرا کنترل می کنند . الآن چکار کنم؟

در باره آنچه در سؤالتان مطرح کرده اید، مطابق کلام خدا می بایست شخصی که در ایمان بالغ تر از شخص تعمید گیرنده است، او را در آب تعمید دهد و در کتاب مقدس هیچ نمونه ای از کسی که خودش، خودش را تعمید دهد وجود ندارد. مسلما" همیشه تعمید گیرنده و تعمید دهنده می بایستی وجود داشته باشد و در ضمن اگر امکانش وجود داشته باشد می بایست شخص تعمید گیرنده در حضور شاهدان به ایمان خود به عیسی مسیح اعتراف کند و بعد تعمید بگیرد و تعمید خصوصی و شخصی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که مهم است که زندگی و رفتار و محبت و فروتنی و صبر و پاکی و اطاعت شما برای خانواده تان آنچنان جذاب و مؤثر باشد که آنها را نیز به ایمان مسیحی ترغیب  و تشویق کند و نمونه ای زیبا از محبت و شخصیت مسیح باشید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Apr/03/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 206 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر