اگر شخصی ایمانش ضعیف شده باشد، چگونه می تواند در ایمانش بهتر رشد کند و قوی شود؟

برای رشد ایمان یک مسیحی چند مسئله نقش اساسی بازی می کنند:

1- داشتن وقت شخصی مصاحبت و دوستی با خدا و پرستش او و مطالعه کتاب مقدس و شنیدن صدای خدا و هدایت او برای هر روزمان

2- داشتن مشارکت و شرکت در جلسات کلیسای خانگی و جلسات دیگر برای تقویت ایمانمان از طریق ارتباط با ایماندارن دیگر.

3- رساندن پیام خبر خوش انجیل به دیگران و شاهدی زنده بودن از کار مسیح در زندگیمان برای دیگران باعث تقویت ایمان و شادابی ایمان ما می شود.

4- خدمت در کلیسا و به مردم باعث تقویت ایمان ما می شود.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/29/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 234 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر