آیا انبیاء و پیامبران معصومند؟ عصمت در کتابمقدس چیست؟

خیر، بر خلاف برخی مذاهب که به عصمت و بی‌گناهی پیامبران و انبیاء معتقدند- پیامبران کهنه، انبیاء و مردان خدا از دید کتابمقدس معصوم نیستند و کتابمقدس به صراحت اعلام می‌کند که "همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا قاصرند" رومیان 3 : 23 . و در کل باب 3 رومیان، خداوند مسئله گناهکار بودن همگان را تشریح می‌کند. در قسمتی دیگر کلام خدا می‌فرماید: " هيچكس نيكوكار نيست،در تمام عالم، يک بی‌گناه هم يافت نمی‌شود." (رومیان 3 : 10) و در پیدایش باب 3 نیز پس از گناه آدم و حوا، می‌بینیم که چگونه از باغ عدن اخراج شدند و پس از آن چگونه گناه در میان فرزندانشان تسری یافت و تا حدی گناه بشر رو به تزاید گذاشت، که خدا در ماجرای طوفان، تمامی آن نسل را از بین برد به جز خانوادۀ نوح و باز پس از آن ادامه گناهکاری بشر را پس از طوفان نوح، در فرزندان بشر می‌بینیم. از این رو از دیدگاه کتابمقدس که یگانه کلام صادق و حقیقی الهی است و حقیقت بشر را آنگونه که هست نشان می‌دهد، هیچ تفاوتی در گناهکاری ذات آدمی وجود ندارد، از این روست که کتابمقدس به قهرمان پردازی نپرداخته و در کنار ذکر محسنات و عظمت شأن انبیاء و مردان برگزیدۀ خدا، ضعفها و گناهان اخلاقی آنان را نیز ذکر کرده‌ است. از جمله نوح- ابراهیم- یعقوب- فرزندانش- داود- سلیمان و حتی ضعفها و گناهان رسولان مقدس مسیح را . کلام خدا به هیچ وجه به بی‌گناهی و بی‌عیبی هیچ انسانی تأکید نمی‌کند، بلکه مسیح می‌فرماید که همه باید از روح مولود شوند و تا از روح مولود نشوند، ملکوت خدا را نمی‌توانند ببینند. پیامبران افرادی مقدس بوده‌اند که در زندگی‌های ایشان نقاط تاریک و ضعفها یافت می‌شود، اما در طریق راستی و اطاعت از خدا حرکت و زندگی می‌کرده‌اند و مسیر تقدیس را می‌پیموده‌اند و در زمان خود از بالاترین سطح اخلاقی برخوردار بوده‌اند. عصمت و بی‌گناهی تنها از آن مسیح، یگانه قهرمان بی بدیل و بی‌عیب خداست (بره بی‌عیب خدا که گناه جهان را برداشت ) و خود قربانی گناهان بشر گردید و از باکره بدون گناه نخستین با دخالت الهی و قدرت روح القدس بدنیا آمد. ‌خود فرمود: "کیست از شما که مرا به گناه ملزم سازد؟... " (یوحنا 8 : 46) و نیز " زیرا او را که گناه نشناخت ، در راه ما گناه ساخت تا ما در وی عدالت خدا شویم." ( دوم قرنتیان 5 : 21 ). عیسی براستی قهرمان کتابمقدس و تنها انسان بی‌عیب و بی‌گناه است، زیرا او نه تنها انسان کامل است بلکه در عین حال خدای کامل نیز هست. پس عصمت از دید کتابمقدس تنها سزاوار ذات خداست یعنی پدر ، پسر و روح القدس.

 

Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 610 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر