پرسش های من درباره دین یهود و یهودیان گرامی است، چون داخل کشور ایران پرسش از آنها بسیار دشوار است! من کتاب تورات مقدس را مطالعه کردم، همچنین بخش هایی از مزامیر حضرت داوود(ع) و کتاب اندرز پدران رو. من در جایی ندیدم که خدا سرزمینی رو به آسانی به یهودیان داده باشد، خدا از این سرزمین ها با نام سرزمین های مقدس و دیگر نام ها یاد کرده است، و در ازای فرمانبرداری یهودیان، آنها می توانند قوم برگزیده خدا باشند و در ادامه این سرزمین ها رو در اختیار داشته باشند. خداوند این سرزمین ها رو به آل ابراهم داده است،یعنی به اسحاق و اسماعیل، و در حالت جامع تر به ادیان ابراهیمی، که مسیحیت هم جزو آنهاست، یعنی این سرزمین ها برای مسیحیان هم است، پس چرا یهودیان این سرزمین ها را برای خود می خواهند و چندان حقی برای دیگران قائل نیستند؟ پرسش دوم من درباره سخنانی است که یهودیان گرامی درباره تبار خود می گویند. از دید دانش ژن شناسی دیگر اتفاق نظری درباره این که ما ژن خالصی در جایی داشته باشیم نداریم، افزون بر این باید پادشاهی های آدیابن، حمیر و خزرها رو هم در نظر بگیریم، به گونه ای که خود تاریخ شناسان یهود نظیر آرتور کستل، نویسندگان دیگر شاخه های علمی همچون شلومو سند و غیره در کتاب هایشان با دلایل تاریخی،علمی و منطقی نادرست بودن نظر اکثریت جامعه یهودیان رو ثابت کرده اند و یهودیان گرامی مردمانی با نژاد خالص نیستند و دیگر از نسل همان 12 قبیله بنی اسرائیل نیستند، با این وجود، چرا یهودیان بر اینکه از نژاد خالص هستند پافشاری می کنند؟پرسش سوم من درباره آنچه یهودیان می گویند که از سرزمین های آباء و اجدادیشان آواره شده اندهست: منابع تاریخی در هر دوره چه در زمان آشوریان و چه در زمان یونانیان ثابت کرده اند که این آوارگی و تبعید در مقیاسی کوچک و درباره آشوریان در حد خانواده پادشاهی و نخبگان بوده. می خواستم در این باره کمی توضیح بدهید؟

در رابطه با قوم یهود و دیدگاه کتاب مقدسی در باره این قوم، می توانید مقاله ای که در زیر، از وب سایت پرپاسخ درج می کنم مطالعه فرمایید. در ضمن در باره تاریخ و اتفاقات تاریخی که برای قوم اسرائیل افتاده و یافته های باستانشناسی در موزه ها، شما را تشویق می کنم به برنامه " کتاب مقدس، قضاوت تاریخ" که به زبان فارسی که حدود 20 برنامه را شامل می شود و در یوتیوب یافت می شود، مراجعه کرده و با حوصله و صبر همه آنها را تماشا کنید.

در ضمن قابل ذکر است که کشور اسرائیل، از دید یک مسیحی مطابق احکام و فرامین خدا زندگی نمی کنند و متأسفانه بسیاری از یهودیان ساکن اسرائیل مطابق اراده و خواست خدا زندگی نمی کنند. اما این را نیز باید توجه داشت که یهودیان و مسلمانان و مسیحیان در کنار هم در صلح و صفا با هم زندگی می کنند و تنها مسئله ای که مشکل ساز بوده، مسئله فلسطین و گروههای اسلامی افراطی می باشد که خواهان نابودی کامل اسرائیل هستند و جنگ آنها با اسرائیل است که مسلماً امری پسندیده نمی باشد.

اما مقاله ای در باره قوم یهود و دیدگاه کتابمقدسی در باره آنها:

چرا خدا قوم اسرائیل را برگزید تا قوم او خوانده شوند؟

در مورد ملت اسرائیل، در تثنیه 7: 7-9 کلام خدا به ما می گوید، "خداوند دل خود را با شما نبست و شما را برنگزید از این سبب که از سائر قومها کثیرتر بودید زیرا که شما از همة قومها قلیلتر بودید. لیکن از اینجهة که خداوند شما را دوست می داشت و می خواست قسم خود را که برای پدران شما خورده بود بجا آورد پس خداوند شما را با دست قوی بیرون آورد و از خانة بندگی از دست فرعون پادشاه مصر فدیه داد". خدا ملت اسرائیل را انتخاب کرد تا از آن قوم، عیسی مسیح بدنیا بیاید – یعنی نجات دهنده از گناه و مرگ (یوحنا 3: 16). بعد از اینکه آدم و حوا در گناه افتادند (پیدایش 3)، خدا وعدة آمدن مسیح را داد. بعد خدا تأیید کرد که مسیح از نسل ابراهیم، اسحاق، و یعقوب بدنیا می آید (پیدایش 12: 1-3). عیسی مسیح دلیل اصلی خدا برای انتخاب او بود که قوم اسرائیل را قوم خود خواند. خدا احتیاج نداشت که قوم خاصی داشته باشد، اما او این روش را انتخاب کرد. عیسی باید از یک قومی به این جهان می آمد، و خدا قوم اسرائیل را برای این کار انتخاب کرد. بهر حال، دلیل خدا برای انتخاب ملت اسرائیل تنها برای آمدن مسیح نبود. اشتیاق خدا برای قوم اسرائیل این بود که آنها بروند و به دیگران هم درمورد او بگویند. قوم اسرائیل قرار بود ملتی از کاهنان، انبیا، و مبشرین برای همة دنیا باشند. نظر خدا این بود که قوم اسرائیل قوم مجزایی باشند، ملتی که دیگران را بطرف خدا و وعدة او یعنی وعدة تأمین یک نجات دهنده و فدیه دهنده ای که مسیح است هدایت کنند. قوم اسرائیل در بیشتر قسمتهای این وظیفه شکست خوردند. بهر حال منظور اصلی خداوند برای قوم اسرائیل که راهی برای آمدن مسیح یه این دنیا بود، به تمام و کمال در شخص عیسی مسیح انجام شد.   منبع: www.gotquestions.org

 

Jun/19/2019 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر