آیا میشود در دین مسیحی با خانمی که طلاق گرفته ازدواج کرد؟

در ایمان مسیحی و در کتاب مقدس مسیحیان نوشته شده که شخصی که طلاق گرفته، چه مرد و چه زن اگر خودشان اقدام به طلاق کرده اند و مقصر خودشان بوده اند، دیگر نمی توانند ازدواج کنند. اما در صورتی که شخص خودش مقصر نبوده و باعث طلاق نبوده، می تواند ازدواج کند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/26/2017 ازدواج مسیحی کشیش ورژ باباخانی 342 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر