درکتاب اعمال رسولان 13:3چرا عیسی مسيح بنده خدا خطاب شده است؟

عیسی مسیح در ضمن اینکه پسر خدا نامیده شده خادم خدا و بنده خدا نیز نامیده شده است. کلمه ای که در این ترجمه بنده ترجمه شده به معنای کسی است که خدمت می کند و عیسی مسیح فرمود: " من آمده ام تا خدمت کنم و نه اینکه خدمت کرده شوم." او پادشاهی بود که آمده بود پاهای ما را بشوید و خدمت کند. بر خلاف بسیاری از بزرگان و پادشاهان او روحی خدمتگذار و فروتن داشت. در ضمن این را نیز به شما توصیه می کنم که هیچگاه یک آیه را از متن خود در نیاورید و تفسیر کنید بلکه در هماهنگی با تمام متن تفسیر کنید و جندین ترجمه را مطالعه کنید. مثلا" در ترجمه هزاره نو کلمه ای که در ترجمه قدیمی بنده ترجمه شده در اینجا خادم خدا ترجمه شده است.

May/25/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 596 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر