تفسیر کلام مکاشفه یوحنا باب 4 آیه ؟8 خواستم بدونم که منظور از تکرار کلمه قدوس قدوس قدوس چیست؟ و اون چندین چشم به چه معنایی هستند؟

تکرار سه بار یک کلمه در فرهنگ و ادبیات یهود به معنای تأکید شدید بر موضوعی خاص بود و این مسئله را بارها در کلام خدا شاهد هستیم. مثلاً در ارمیاء 7: 4 و ارمیاء 22: 29 و حزقیال 21: 27 و دوم سموئیل 18: 33 بارها شاهد تکرار سه بار کلمات گوناگون هستیم.

در ضمن این را نیز نباید فراموش کنیم که وقتی اشعیاء در فصل 6 کتاب خود و یوحنا در مکاشفه فصل 4 در پرستش خدا سه بار قدوس، قدوس، قدوس را بکار می برند می تواند اشاره به پدر و پسر و روح القدس که به یک اندازه قدوس می باشند، باشد.

تکرار سه بار کلمه قدوس، قدوس، قدوس معروف به تری هاگیون می باشد (Trihagion).

منظور از چشمها، این است که خدا همه چیز را می بیند و مخصوصاً اشاره به هفت چشم نشان دهنده بینش و دانایی کامل خدا از باطن ما و انگیزه های نهان ما است!

شاد و کامیاب باشید.

Nov/23/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 198 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر