آیا آنهایی که در بهشت هستند، می توانند به زمین نگاه کنند و ما را که هنوز بر زمین هستیم بنگرند؟

عبرانیان 12: 1 می گوید "بنابراین چونکه ما نیز چنین ابر شاهدان گرداگرد خود داریم......." بعضی فکر می کنند که "ابر شاهدان" مردمی هستند که از بهشت به ما نگاه می کنند. این تفسیر درستی نیست. در عبرانیان 11 در مورد ایمان خیلی از افراد صحبت می کند که اینها همان "ابر شاهدان" هستند. آنها شاهدان هستند نه از نظر اینکه ما را تماشا می کنند، بلکه از نظر نمونه بودن برای ما شاهدند. آنها برای مسیح، خدا و حقیقت شاهدند. عبرانیان 12: 1 ادامه می دهد "...هر بارِ گران و گناهی را که ما را سخت می پیچد، دور بکنیم و با صبر در آن میدان که پیش روی ما مقرر شده است، بدویم." بخاطر ایمان و استقامت مسیحیان پیش از ما، ما باید تشویق شویم که آنها را نمونه قرار دهیم. کتاب مقدس بطور خاصی نمی گوید که آیا مردم در بهشت می توانند به ما که بر زمین هستیم نگاه کنند یا نه. احتمال خیلی کمی وجود دارد که بتوانند. چرا؟ چون اولاً، در آن صورت گاهی چیزهایی مثل گناه و شرارت می دیدند، که باعث درد و غم آنها می شد. از آنجاییکه در بهشت اشک و غمی نیست (مکاشفه 21: 4)، بنظر نمی آید که تماشای زمین برای آنها امکانپذیر باشد. دوماً مردم در بهشت آنقدر مشغول پرستش خدا و لذت بردن از جلال بهشت هستند، که بنظر نمی آید علاقه زیادی به آنچه بر زمین اتفاق می افتد، داشته باشند. این حقیقت که آنها از گناه آزاد شده و حضور خدا را در بهشت تجربه می کنند، قطعاً برای جلب توجه آنها بیش از کافیست. در حالیکه امکان دارد که خدا به مردم در بهشت اجازه بدهد به زمین و به عزیزانشان نگاه کنند، اما کتاب مقدس به ما دلیل بخصوصی برای باور انجام این عمل نمی دهد.

منبع: www.gotquestions.org

 

Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 534 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر