هدف خدا از خلقت بشر چه بود؟ چرا باید انسان را می آفرید و انسان گناه می کرد و همه این اتفاقات؟

هدف خدا از خلقت انسان داشتن رابطه ای مقدس با خدا و خدمت و پرستش خدا و شبیه مسیح شدن و رساندن خبر خوش انجیل به دیگران است. خدا انسان را آزاد آفرید و انسان با انتخابش در گناه افتاد و برای همین خدا مسیح را به عنوان نجات دهنده فرستاد تا ما را به رابطه اولیه برگرداند. 

در مورد هدف زندگی مسیحی تشویقتان می کنم که کتاب زندگی هدفمند را تهیه کرده بخوانید. اگر در اروپا یا آمریکا هستید می توانید از وب سایت www.222publications.com دیدن کنید و کتاب زندگی هدفمند را یافته درخواست کنید و مطالعه کنید. 

با تشکر فراوان،

کشیش ورژ باباخانی

Feb/12/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 908 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر