چرا یحیی دچار تردید شد که آیا عیسی همان مسیح موعود است؟ (متی فصل 11 آیات 1- 15 خدا به یحیی گفت: ”هرگاه دیدی روح خدا از آسمان آمد و بر شخصی قرار گرفت، بدان که او همان است (مسیح موعود) که منتظرش هستید” (یوحنا فصل 1 آیه 33). اما چرا یحیی در زندان در مورد مسیح دچار تردید شد؟

باید بدانیم که انبیاء و پیامبران انسانهایی بودند با گوشت و خون و احساساتی همانند ما. در یعقوب 5: 17 نوشته شده: " ایلیا انسانی بود همچون ما..." و نه فقط ایلیا بلکه یحیی نیز انسانی بود همچون هر یک از ما. یحیی در زندان و در کمال ناامیدی و شنیدن خبرهایی که نه چندان خوشنود کننده بود، مأیوس شد و مانند هر انسان دیگری بسیاری چیزها را به فراموشی سپرده بود، همانگونه که قوم اسرائیل با مشاهده تمام معجزات در سرزمین مصر، وقتی در بیابان گرسنه شدند، ایام بردگی و سخت زمان مصر را فراموش کردند و لب به شکایت گشودند و به موسی و خدا گفتند در مصر خوراک های خوبی داشتیم و آیا ما را به بیابان آوردی تا از گرسنگی هلاک شویم. سختی ها و مشکلات هر انسان دو پایی را به شک و تردید هدایت می کنند و نیز انسان موجودی است فراموشکار. این را فراموش نکنید و یحیی نیز ایام طلایی ملاقات با عیسی مسیح خداوند را در آن لحظه تاریک زندان فراموش کرده بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/25/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 267 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر ALI

    مرسی از توضیح خوبتون


ارسال نظر