طبق کتاب مقدس کتاب پیدایش ۶:۶ خداوند پشیمان شد که انسان را بر زمین ساخته بود، و در دل خود محزون شد: "انسان را که آفریده ام ، از روی زمین محو سازم." .چرا زمانی که ادم و حوا گناه کردند خداوند ناراحت و غمگین وپشیمان شد از افرینش انسان .پشیمانی مربوط به اشخاصی می باشد که از ابتدا نتوانند حاصل و ساخته خود را پیش بینی کنند نه خداوند که ابتدا و انتهای هر چیز را می داند. "

خواننده کتاب مقدس باید توجه داشته باشد که نویسندگان کتاب مقدس از روش پدیدارشناختی در بیان وقایع کتاب مقدس استفاده کرده اند. در این روش نویسندگان سعی در بیان حقایق به زبان رایج بشری داشته اند و نه استفاده از کلماتی که برای خوانندگان قابل درک نباشد. برای اطلاع شما کتاب مقدس به زبان بسیار پیچیده و غامض نوشته نشده، بلکه به زبان بسیار عامیانه مردم نوشته شده تا هر کسی از هر قشری پیام آن را به خوبی درک کند. این کتاب در عین اینکه حقایق بسیار عمیق الهی را به مردم مکشوف می سازد، دارای سادگی خاصی می باشد که محبوبیت زیادی در میان عموم یافته است و پرفروش ترین کتاب دنیا برای سالهای متمادی بوده است و هنوز هم هست.

خود عیسی مسیح که خدای مجسم بود، نیز در تعالیم خود از مثلهایی استفاده می کرد که گاهی اوقات برای رهبران مذهبی یهود خوشایند نبود، اما باعث برکت و رشد ایمانی افراد عادی می شد. عیسی مسیح اکثرا" با بیان مثالها و داستانها واستفاده از تصاویر روزمره بشری با مردم ارتباط برقرار می کرد. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/24/2017 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 324 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر