زمانهاى آخر بر اساس اسلام


نه سال پیش، رئيس جمهور ایران محمود احمدی نژاد در مصاحبه اى  اظهار داشت سال گذشته در طول سخنرانى كه در سازمان ملل ارائه داد یک تجربه ماوراءالطبيعه را تجربه كرد. أحمدى نژاد ادعا کرد که در آغاز سخنرانى نورى از آسمان او را در برگرفته، و در تمام طول سخنرانى با او بوده.

 

احمدی نژاد  در طول این سخنرانى  در سازمان ملل اشاراتى داشت  به "خداى متعال" که ظهور "آن موعود" را که "این جهان را با عدالت و صلح پر خواهد كرد." تسريع مى كند[1]  احمدی نژاد دقيقا به چه كسى اشاره مى كرد؟ با توجه به سخنرانى ديگر او که در همان سال انجام داد، او  ماموریت اصلی خود را  "هموار کردن مسیر برای ظهور شکوهمند امام مهدی مى ديد تا شايد خدا ظهور او را سريعتر كند." [2]

 

 

پیتر برگن، تحلیلگر امنیت ملی سى ان ان، اشاره می کند که داعش نيزامیدهاى مشابهى بر اساس اعتقادشان به نبوت اسلامی دارد. آنها بر اين باورند كه اقداماتشان وقوع  نبرد احتمالى و نهایی درشهرى کوچک و گمنام در سوريه به نام دابق بین "رم" و اسلام (که در آن نیروهای اسلام واقعی پيروز می شوند) را سرعت مى بخشد، برگن اشاره مى كند: "اعضاى داعش شديدا بر این باورند که آنها در یک جنگ کیهانی در جبهه حق در نبرد هستند، که بدون هيچ گونه پشيمانى به خود حق كشتن هر كسى را كه فكر مى كنند  مانعى بر سر راهشان هستند، مى دهند.  این، البته، یک توهم جدی است، و بسيار جدى است . " [3]

 

مقاله اى اخیر كه توسط گریم وود درنشريه آتلانتيكس به چاپ رسيد بازتاب نتایج برگن از ایدئولوژی ريشه در نبوتى داعش مى باشد و این ایده را كه هیچ تهدیدى قادر به جلوگيرى از اقدامات كنونى آنها نمى باشد را مطرح مى كنند: "اینكه دولت اسلامی تحقق قریب الوقوع نبوت را به عنوان  يك اصل اعتقادى مى داند حداقل ماهيت ديدگاه مخالف ما را نمايان مى كند و آماده اينست كه نابودی قريب الوقوع را ترغيب كند، و با اطمينان داشتن، حتی هنگام محصور بودن، بر اين باورند که اگر به مدل نبوتى پايبند بمانند، یاری الهی با آنها خواهد بود." [4]

 

 

انگیزه های سیاسى ايران و داعش به طور مستقیم با آموزه هاى اسلامى زمانهاى آخر مرتبط مى باشد.

 

 معادشناسی اسلامی (مطالعه زمانهاى آخر) دقيقا چه چيزی را آموزش مى دهد و چگونه  پیروان خود را به ارتکاب جنایاتى مانند آنچه که توسط داعش صورت گرفته ترغيب مى كند؟

 

معادشناسى (دوره پس هزاره ای)- سبك اسلام

 

چنين تعليمى كه مسيحيان مى بايست دنيا را براى مسيح قبل از ظهورش و آغاز سلطنت آسمانيش ( كه دوره بعد از هزاره ناميده مى شود) آماده كنند وجود دارد، اما گويا مرده است، اما اين طرز فكر در اسلام كاملا زنده است.

 

به عنوان مثال، در سال ٢٠٠٦، احمد ى نژاد از هموطنان خود تقاضا كرد تا زمينه  ظهور مهدى را (كه به تفصيل در ادامه به آن مى پردازيم) با تبديل كشور به يك جامعه پيشرفته و قدرتمند اسلامى  و از طريق دورى از فساد و زياده روى هاى غرب فراهم كنند. هر چند كه معصومانه به نظر مى رسد، اما درك اين موضوع  كه بخشى از اين آمادگى مربوط به نابودى دشمنان اسلام و كسانيكه كه سر راه ظهور مهدى قرار مى گيرند نيز مهم است. و آمريكا، و دشمن اصلى اسلام، اسرائيل  در صدر اين ليست قرار دارند.

 

 

 

 شمارش معكوس آخرالزمان در اسلام

 

چون نبوتهاى  زمان آخر در اسلام بيشتر از طريق احاديث مختلف گسترش يافته و نه صرفا در قرآن، به سختى مى توان جدول زمانى دقيقى از واقعه زمان آخر در اسلام را به تصوير كشيد. آنچه در ادامه مى آيد مرورى گسترده از سير زمانى معادشناسى اسلامى مى باشد.

 

 

از آنجا که آموزه های اسلام گاهی اوقات نشانه های خود را از کتاب مقدس مى گيرد، تعجب آور نیست که یک سری از نشانه هاى جزئی و عمده منادى پایان جهان مى باشند. نشانه هاى كتاب مقدسى رایج موجود در آموزه های اسلامی شامل افزایش ارتداد (ايمان به مسیحیت) و پیامبران دروغین، افزایش بلایای طبیعی، جنگ های متعدد و فساد سیاسی،  افزايش فساد مى باشد.

 

همانند مسيحيت، اسلام نيزيك چهره ضدمسيح دارد، كه فقط در احاديث ذكر شده، و دجال نام دارد. دشمن اسلام يك يهوديست كه تنها يك چشم دارد، كه برخى از احاديث أهل سنت إظهار كرده اند كه بر سرتاسر پيشانى او نوشته شده كه "او كافر است".

 

هدف دجال اينست كه به عنوان خدا شناخته شود، پرستش شود، و سلطنت كند ( آیا آشنا به نظر نمی رسد؟) با استفاده از ارتش به ظاهركوچكى متشكل از ٧٠،٠٠٠ يهودى كه به عنوان پيروان اصلى او به تصوير كشيده شده اند، و به همراه ٧٠،٠٠٠ تارتار دجال تمام دنيا به غير از مكه و مدينه را فتح خواهد كرد، كه حاكميتش قبل از اينكه با بازگشت عيسى پايان پذيرد، چهل روز به طول خواهد انجاميد ( اگرچه هر روز معادل يكسال خواهد بود).

 

ظهور ثانوی

 

عيسى، كه از نظرسلام مصلوب نشد، نمرد، و قيام نكرد (سوره ٤: ١٥٦-١٥٩)، بر مى گردد و به سلطنت دجال پايان مى دهد. عيسى به دمشق مى رود جاييكه با دجال روبرو مى شود و او را مى كشد، كه  مزاياى جانبى اين نبرد براى مسلمان ريشه كن شدن كامل قوم يهود خواهد بود.

 

لازم به ذكر است كه آنچه در بالا گفته شد سنتى مى باشد كه مسلمانان سنى به آن اعتقاد دارند. در حاليكه شيعيان اين نظر را دارند كه دجال به دست مهدى، كه معتقدند امام دوازدهم مى باشد، سقوط مى كند، كه قدرت انجام اعمال اعجاز آميز دارد، و نجات دهنده موعود شيعيان از دست دجال است.

 

پس از نابودى دجال به دست عيسى يا مهدى، حمله يأجوج و مأجوج، كه به عنوان  دو ملت با ارتش گسترده اى معرفى شده اند، رخ مى دهد. در قرآن (سوره ١٨ و ٢١) و احاديث چنين ثبت شده، كه آنها به فلسطين حمله مى كنند و با عيسى و پيروانش مقابله مى كنند. عيساييكه اسلام معرفى مى كند از ترس به سوی خداوند ى  كه آن ارتش بزرگ را با حشرات كشنده شكست مى دهد، كه يادآور ملخ در مكاشفه ٩ است، فرياد مى زند.

 

بعد از اين واقعه، عيسى إعلام خواهد كرد كه اسلام دين حقيقى مى باشد و همه كافران به اسلام خواهند گرويد. عيسى سپس حكومت دينى را شروع خواهد كرد كه به مدت چهل سال به طول خواهد انجاميد، عيسى خواهد مرد و در كنار محمد دفن خواهد شد، در جاييكه مانند بسيارى ديگر، در انتظار روز قيامت مى ماند. انكته قابل توجه اينست كه هنگاميكه عيسى مى ميرد، تمامى ايمانداران با او خواهند مرد.

 

چگونگى زندگى ابدى

 

پس از مرگ عيسى و پيروان اسلام، حوادث گوناگونى در شرف آشكار شدن مى باشد. ابتدا جانورى از زمين ظاهر مى شود كه به دنيا خود را به عنوان خدا معرفى مى كند. آنانيكه پيام وحش را رد مى كنند بر پيشانى آنها نوشته خواهد شد "كافر".

 

ابرى از دود زمين را مى پوشاند، زلزله هاى بزرگى رخ خواهد داد، خورشيد از غرب طلوع خواهد كرد. آتشى سرتاسر زمين شروع خواهد شد كه تمام موجودات زنده را به محل اجتماع نهايى قبل از قيامت مى فرستد. سه شيپور نواخته،  و سپس اين رخدادها واقع مى شود. شيپور اول، شيپور وحشت است. و شيپور دوم، جهت كشتن همه چيز چه در آسمان و چه در زمين به جز الله نواخته مى شود، سپس شيپور سوم (فقط الله مى شنود) كه نشانه شروع رستاخيز است، به صدا در مى آيد.

 

 

در اسلام تنها يك رستاخيز وجود دارد كه ساكنين آسمان همراه با كسانيكه بر روى زمين زندگى كرده اند از مردگان بر مى خيزند. عادلان و ظالمان با همديگر در حاليكه هر كس كاملا برهنه است زنده مى شوند. محمد اولين كسيست كه زنده خواهد شد، اگرچه ابراهيم اولين كسيست كه كه توسط الله ملبس خواهد شد. و سپس محمد توسط الله پوشانده مى شود و بر دست راست او مى نشيند ( در كتاب مقدس آمده است كه مسيح در دست راست خداوند مى نشيند).

 

وقفه اى بين رستاخيز و داورى نهايى واقع مى شود كه روز حساب نام دارد-كه در اين روز نوعى پاكسازى اتفاق مى افتد بر همگان به غير از مومنان واقعى و پيامبران خدا. رنج عظيمى بر همه بى ايمانان ونيزمسلمانان متوسط واقع مى شود.

 

پس از اين مرحله، الله از آسمان نزول مى كند تا داورى نهايى را بر تمامى انسانها و جنها ( جن يا ارواحى كه از دود بوجود آمده اند) به انجام مى رساند. انسانها براساس اعتقادشان به الله و اعمال اخلاقى خود، به همراه كارهاى خوبى كه خداوند نسبت به اعمال بدشان در ترازو قرار داده است-و اسلام از آن به عنوان "سنجش" ياد مى كند، داورى مى شوند. تمام جنها محكوم خواهند بود. اشاره خاصى به داورى شيطان، يا آنچه كه اسلام به عنوان ابليس ياد مى كند نشده است.

 

هنگاميكه داورى بر همگان كامل شود، هر شخصى بايد از پلى كه بر روى جهنم كشيده شده است، ومحمد اولين كسى خواهد بود كه از آن مى گذرد، عبور كند. كسانيكه الله آنها را بخشيده است با موفقيت عبور خواهند كرد، حال آنكه محكوم شدگان به سوی مجازات ابدی سقوط خواهند كرد. صادقانی كه از پل صراط عبور مى كنند در بركه اى در كنار هم جمع مى شوند و مى نوشند و تشنگى شديدى كه به خاطر روز حساب بر آنها عارض شده را برطرف مى كنند.

 

با اين وجود، صالحين هنوز به پيروزى نرسيده اند. در اين مرحله محمد نزد خدا شروع به شفاعت كردن براى مؤمنين مسلمان مى كند تا بتوانند وارد بهشت شوند. در حال حاظر، شفاعت دوم براى آنانيست كه محكوم به جهنم شده اند.

 

پيامبران، شهدا، و صالحان از الله مى خواهند كه برمحكوم شدگانى كه "ذره اى ايمان" در دلشان وجود دارد رحم كند، و الله از سر رحم پاسخ تقاضاى آنها را مى دهد و تعداد كثيرى از مردم را از جهنم نجات مى دهد. برخلاف مسيحيت، اسلام شانس دومى به كسانيكه توسط خداوند محكوم شده اند مى دهد.

 

پس از پايان جدايى مقربين و مطرودين، هر يك به منزل ابدى خود وارد مى شوند. بهشت اسلام ساخته شده از هفت آسمان كه در زير آسمان خدا قرار مى گيرند. شخصيت هاى مختلف كتاب مقدس در طبقات مختلف اين آسمان پراكنده شده اند (آدم در آسمان بالاى عيسى قرار دارد) ،و با مسلمانان عادى در "باغ، كه محيطى بسيار عالى موافق رغبتهاى دل مؤمنين است منزل مى كنند. مؤمنان بسيار آراسته و در قصرها زندگى مى كنند، و مردان باكره هايى دائمى خواهند داشت (تعداد آنها بستگى به اين دارد كه مسلمان شهيد شده است يا نه) كه پس از هر رابطه جنسى دوباره باكره خواهند شد. دكتر سموئيل شهيد در كتابش به نام معاد شناسى اسلامى دليل بسيار قوى اى ارايه مى دهد كه تصاوير اسلام از بهشت برگرفته از آيين زرتشتي مى باشد.

 

جهنم نيز مانند بهشت به هفت قسمت تقسيم مى شود، كه طبقات خاصى از آن براى مسيحيان و يهوديان طراحى شده است. و مجازات ابدى براى مطرودين الله است كه توسط ديوها عذاب مى شوند. بسيارى از ساكنان جهنم، به  روايت برخى از احاديث  زنان مى باشند ( صحيح بخارى: ٢٩).

 

 

 

 

 

مقايسه اعمال و انگيزه هاى آخرالزمان

 

همانطور كه مى دانيد همه مسلمانان مانند داعش فكر نمى كنند و اعتقاد بر اين ندارند كه اقدامات تروريستى پايان دنيا را سرعت مى بخشد. اما، باعث تأثر است كه مى بينيم زنان و مردان جوان توسط نظاميان اسلامى شستشوى مغزى شده و باور مى كنند كه با كشتن كافران، حتى مردن در حين انجام آن به طور خودكار از خداوند پاداش مى گيرند و عطاى وارد شدن به بهشت را دريافت مى كنند، جاييكه مى توانند هر آنچه را كه طلب مى كنند به فراوانى و به كمال انجام دهند.

 

 

بسيار مايه ناراحتى است كه مسلمانان جوان با اعتقاد به كشتن كأفران و دريافت  پاداش در بهشت شستشوى مغزى داده مى شوند.

 

در مقايسه، پطرس در توصيف زمانهاى آخر در رساله دوم خود، ايمانداران مسيحى را به شرح زير تعليم مى دهد: "امّا ما بنا بر وعدۀ او مشتاقانه در انتظار آسمانی جدید و زمینی جدید هستیم که منزلگه پارسایی است. پس ای عزیزان، حال که این امور را انتظار می‌کشید، به سعی تمام بکوشید تا در حضور او بی‌لکه و بی‌عیب و در صلح یافت شوید." (دوم پطرس ٣: ١٣-١٤).

 

منابع:

 

1- Joseph Farah; "Iran Leader's Messianic End Times Mission"; January 6, 2006.

2- Ibid.

3- Peter Bergen; "Why does ISIS keep making enemies?; February 18, 2015.

4-  Graeme Wood; "What ISIS Really Wants; March 2015.

5- For a good treatment of Islamic eschatology, see Dr. Samuel Shahid's The Last Trumpet: A Comparative Study in Christian-Islamic Eschatology. 

 

نويسنده: رابين شوماخر

ترجمه: الهام ربیع نژاد جنتی

 

 

 

 

 

 

Apr/30/2016 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 643 بازدید 7  

نظرات کاربران


ارسال نظر