چرا می گویند که مسیح موعود باید از نسل داود باشد ؟

در کلام خدا بارها در عهد عتیق پیشگویی شده که مسیح موعود از نسل داود پادشاه خواهد بود. مثلا" در دوم سموئیل 7: 12-16و اشعیاء 9: 7 و بسیاری آیات دیگر در عهد عتیق مسیح موعود را از نسل داود پیشگویی کرده اند و داود به عنوان پادشاه خداترس یهود و مردی که محبوب خدا بود برگزیده شد تا از نسل او مسیح موعود به دنیا بیاید. نه فقط مسیح موعود می بایست از نسل داود باشد، بلکه می بایست از قبیله یهودا نیز باشد و داود وعیسی مسیح هر دو از نسل قبیله یهودا می باشند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/16/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 370 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر