چرا از زمانی که دوربین اختراع شد دیگر معجزاتی صورت نگرفت مثل باز شدن دریاچه و ِ....

معجزات در همه اعصار وجود داشته و هم اکنون نیز ادامه دارد. مثلا" در همین چند سال گذشته افرادی که مرده بودند توسط دعای مردان خدا زنده شده اند. حتی مرده ای که سه روز در سردخانه بوده است. می توانید به ویدیویی که از صحنه های واقعی فیلم برداری شده توجه کنید. لینک این ویدیو را از یوتیوب برای شما می فرستم:

https://www.youtube.com/watch?v=SroD02bP120

این ویدیو در شش بخش است که می توانید در یوتیوب مشاهده کنید.

همانگونه که در این فیلم شاهد هستید معجزات خداوند همچنان ادامه دارد و در گوشه و کنار دنیای کنونی اتفاق می افتند. خود بنده شاهد معجزات زیدی از شفا و آزادی از دیوها و غیره بوده ام.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Aug/29/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 478 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر