مکاشفه باب 20 آیه 4 و 5 رو لطفأ برام باز کنید منظور از وحش و صورتش را پرستش نکردن چیست❓ و منظور آیه 5 سایر مردگان چیه؟ متوجه نمیشم❓ ۴ و تختها دیدم و بر آنها نشستند و به ایشان حکومت داده شد و دیدم نفوس آنانی را که بجهت شهادت عیسی و کلام خدا سر بریده شدند و آنانی را که وحش و صورتش را پرستش نکردند و نشان او را بر پیشانی و دست خودنپذیرفتند که زنده شدند و با مسیح هزار سال سلطنت کردند. ۵ و سایر مردگان زنده نشدند تا هزار سال به اتمام رسید. این است قیامت اول.

هدف از این وب سایت تفسیر آیات کتاب مقدس نیست و در صورتی که نیاز به تفسیر کتاب مقدس دارید و یا بخشی از آن، می توانید در قسمت کتابخانه به تفسیر کاربردی کتاب مقدس مراجعه کرده و توضیحات لازم در باره آیات مربوطه را مطالعه کنید.

با تشکر فراوان از سؤالتان،

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/07/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 208 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر