آیا شخصی به نام موسی در تاریخ وجود داشته است؟ چرا از کشته شدن فرعون در دریا در تاریخ مصر حرفی به میان نیامده است؟

باید این را در نظر داشته باشیم که تاریخ نگاران مصری در زمان امپراطوری مصر و همچنین تاریخ نگاران دیگر در زمان قدیم می بایست منافع کشور و امپراطوری خود را در نظر می گرفتند و نیز گزارشات آنها می بایست باب میل امپراطورها و زمامداران می بود و داستان موسی و اسرائیلیان و شکست مصریان و کشتار عظیمشان در دریای سرخ و کشته شدن پسر نخستین امپراطور مصر امری خوشایند برای یک امپراطوری کاملا" خودکامه نبود و به هیچ عنوان به تاریخ نگاران چنین اجازه ای داده نمی شد که اشاره ای به چنین افتضاح و شکست فاحشی در باره چنین امپراطوری عظیم بکنند. اما با تمام این احوال باید بدانیم که یک تاریخ نگار مصری در حدود قرن سوم پیش از میلاد، به این واقعه به عنوان امری تاریخی اشاره می کند و به تفصیل این واقعه را که کاملا" هماهنگ با داستان کتاب خروج در کتاب مقدس می باشد، بیان می دارد که در کتابخانه اسکندریه یافت شده است. اسم این تاریخ نگار مانِثو می باشد. براساس نوشته مانِثو، موسی یک مصری بود و نه یک یهودی که در زمان سلطنت آمِنهوتِپ سوم و پسرش آخِناتِن (بین سالهای 1405 الی 1367 قبل از میلاد) می زیست. مانِثو در نوشتجاتش به این نیز اشاره دارد که خروج اسرائیلیان در زمان سلطنت فرعونی که جانشین آمِنهوتِپ بود، یعنی رامسِس به وقوع پیوست. و پس از آن به بسیاری از وقایعی که در زمان سلطنت فراعنه نام برده شده اتفاق افتاده اشاره می کند که با وقایع کتاب مقدس در کتاب خروج تطابق کامل دارد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/14/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 386 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر