سلام به دوستان گل و مهربونم وقتی شیطان گولم میزنه گناه میکنم یا وقتی که حرف بدی از دهنم میاد بیرون ویا وقتی که فکر های بد میاد در ذهنم بعد عذاب وجدان میگیرم. نمیدانم با این عذاب وجدان چه کار کنم؟ میشه کمکم کنید؟ من مسیحی هستم قبلا" مسلمان بودم و من می ترسم که عیسی مسیح با من قهر کند. من یک بار عیسی مسیح را ملاقات کردم میشه یک دفعه دیگه عیسی مسیح را ملاقات کنم؟ و چگو نه میشه عیسی مسیح را دو باره ملاقات کنم فقط میخوام یک بار دیگه ببینم خداوند خودم را. تشکر از زحمات شبانه روز شما😚

در زندگی ایمانی یک مسیحی و در مراحل مختلف آن، شخص با ضعفها و گناهان مختلفی وسوسه می شود و گاهی بخاطر ضعف در ایمان یا عدم رابطه زنده با خدا و تسلیم به هوسها، مرتکب گناه می شود. کتاب مقدس می گوید یک ایماندار شاید گناه بکند اما کارش و شغلش گناه نیست. شخصی که هنوز به مسیح ایمان نیاورده گناهکار نامیده می شود و به نوعی می شود گفت که چنین اشخاصی کارشان و شغلشان گناه است. اما یک ایماندار به مسیح در زندگی با مسیح و پری روح القدس و با همراهی و یاری روح القدس مایل به زندگی پاک و مقدس است، اما گاهی از این مغازه گناه بخاطر ضعفها و عدم رابطه با خدای زنده خرید می کند و مرتکب گناه می شود. در آن صورت کلام خدا در رساله اول یوحنا 2: 1و2 می فرماید: " ای فرزندانم، این را به شما می نویسم تا گناه نکنید، اما اگر کسی گناهی کرد، شفیعی نزد پدر داریم، یعنی عیسی مسیح پارسا. او خود گفاره گناهان ما است، و نه گناهان ما فقط، بلکه گناهان تمامی جهان نیز."

عیسی مسیح به این زودی از یک ایماندار قهر نمی کند و محبتش بی پایان است. اگر شخص در گناه چنان ادامه دهد که به انکار نجات و خداوندی عسی مسیح روی آورد، آنگاه مسلما" عیسی مسیح او را ترک خواهد کرد. باید توجه داشته باشیم که باز هم اگر شخص از این عمل خود توبه کند و بازگشت کند، مسیح خداوند با آغوش بازش بر صلیب پذیرای او است.

در باره ملاقات با مسیح، عیسی مسیح گفت خوشابه حال کسی که ندیده به من ایمان آورد و با من قدم بزند. و در کتاب مقدس نوشته شده که عادل به ایمان زیست خواهد کرد و نیز در دوم قرنتیان 5: 7 می خوانیم: " با ایمان زندگی می کنیم، نه با دیدار." پس زندگی مسیحی خود را نه بر احساسات خود یا اینکه چیزی که می بینی بلکه با ایمان به کلام خدا ادامه بده. البته گاهی اوقات عیسی مسیح خود را به شخص یا اشخاص مختلف ظاهر می سازد و آنها را ملاقات می کند و برایتان آرزو دارم که باز هم این توفیف به شما داده شود که مسیح را دوباره ببینید. اما ملاقات با مسیح زنده هر روز در دعا و مشارکتهایمان با او می تواند با ایمان به کلام او ادامه بیابد.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/08/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 314 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر