توی بحث تثلیث گفته شده خدا که زمین و آسمان را آفرید اشاره شده به خدای پدر، خدای پسر و روح القدس؟ خوب عیسی مسیح یعنی حضور داشته در زمان آفرینش؟

جهت مطالعات وسیع و مفصل در باره مطلب تثلیث لطفاً به مقالات متعدد ما در این مورد در وب سایت پرپاسخ مراجعه کنید. برای سهولت کار می توانید کلمه تثلیث را در قسمت جستجو تایپ کنید و روی دگمه بگرد کلیک کنید و تمام مقالات موجود در باره این موضوع را مطالعه فرمایید.

در زیر بعضی از لینکها را برای کمک به شما از وب سایت پرپاسخ می فرستم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/d5cf3e82-cfe5-4408-b9e2-86e25efbb1e9

و لینک مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/d975e6ea-93a9-4a8b-887b-db094d87fef8

موفق باشید.

Nov/02/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 121 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر