چگونه می توانم به دین عیسی مسیح بگروم؟

از اینکه مایل به پیروی از عیسی مسیح هستید بسیار خوشوقتم و مطمئنا" خدا شما را دوست دارد و برگزیده تا محبت او را در عیسی مسیح و صلیب او تجربه کنید. خدا در عیسی مسیح به جهان آمد تا گناهکاران را بجوید و نجات بخشد. به منظور کمک و راهنمایی شما، آدرس ایمیل شما را به همکارانم در تیم پیگیری خواهم سپرد تا به شما راهنماییهای لازم را در این سفر زندگی با مسیح انجام دهند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/22/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 192 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر