چرا روز به صلیب کشیدن عیسی مسیح ,در سالهای متفاوت میلادی عوض می شود؟ به طور مثال سال گذشته و سال پیش تر آن,در تاریخ 16.آوریل بود ,یا در سال 2006 به تاریخ 14.آوریل بود. اما امسال در تاریخ 30.مارس.2018 است..

توضیحات کشیش ورژ باباخانی: تاریخ اعیاد یکشنبه نخل و مصلوب شدن مسیح و قیام و صعود مسیح و نیز عید پنتیکاست به هم مربوط می باشند و علت اینکه هر ساله این تاریخ عوض می شود این است که این ایام به  فصل عید فصح یهودیان مربوط می شوند و نیز باید توجه داشت که طبق سنت مسیحی عید قیام مسیح می بایست اولین یکشنبه پس از ظهور ماه کامل جشن گرفته شود و علت اینکه در کلیساهای غرب و شرق چرا در روزهای مختلف جشن گرفته می شود این است که در کلیسای غرب بر اساس تقویم قمری و در کلیسای شرق بر اساس تقویم شمسی تاریخ آن تعیین می شود.

بعضی از اعیاد و مناسبتها در ادیان مختلف نیز به همین صورت در ایام مختلفی جشن گرفته و برگزار می شوند، مانند روزه ماه رمضان مسلمانان که هر ساله زمان آن عوض می شود.

توضیحات تکمیلی از کشیش محمد مدبر:

تقویم عبری بر اساس گردش ماه بدورزمین محاسبه می گردد. آنچه که بدآن سال قمری گفته می شود.

تفاوت آن با تقویم سال میلادی و شمسی در تعداد روزهای سال است. با این احتساب ، تعداد روزهای سال قمری 10 روز کمتر از میلادی ست.

بدین خاطر، ایام اعیاد و یا آئین های یهود هر ساله در تقویم میلادی و یا شمسی متفاوت است.

به همین شکل نیز تقویم اعیاد مسلمانان نیز که به سال قمری تنطیم شده نیز با تغییر هر ساله مواجه است.

ایام دستگیری و مصلوب شدن عیسی مسیح خداوند نیز از این امر مبرا نبوده و هر ساله بنا بر تاریخ عبری محاسبه می شود.

بنا بر تقویم عبری ، عید فصح در روز چهاردهم ماه اول سال عبری ( ابیب ) برگزار می شود.

 در ماه اول ، در روز چهاردهم ماه بین العصرین، فصح خداوند است.    لاویان 23 : 5

 شبی که عیسی خداوند را تسلیم کردند ، عیسی به اتفاق شاگردان شام فصح را برگزار می کردند.

و قبل از عید فصح، چون عیسی دانست که ساعت او رسیده است تا از این جهان به جانب پدر برود، خاصان خود را که در این جهان محبت می‌نمود، ایشان را تا به آخر محبت نمود. و چون شام می‌خوردند و ابلیس پیش از آن در دل یهودا پسر شمعون اسخریوطی نهاده بود که او را تسلیم کند.

                                                                             انجیل یوحنا   13 : 1 – 2

 

بر اساس آیات ذکر شده و آیات دیگر در عهد قدیم و جدید ، یافتن تاریخ دستگیری عیسی مسیح و یا سایر ایام مقدس دیگر و مطابقت آن با تقویم میلادی و یا شمسی کار دشواری نمی باشد. 

یافتن تاریخ ایام مقدس یهود و یا مسیحی در تقویم میلادی و یا شمسی برای افرادی که امکان و یا اطلاع کافی از آن ندارند ، ساده و سهل است. بسیاری از تقویم های سالانه اعم از دیواری ، جیبی ، رومیزی و ... ایام این اعیاد را ذکر می کنند.

پاسخ از: کشیش محمد مدبر

Mar/30/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 384 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر