لطفاً متن یک دعای نجات (دعایی که فرد توسط آن به مسیح ایمان می آورد) رو بنویسید؟

متن دعای نجات در ویدیویی که برای افراد دعا شده وجود دارد که اگر در قسمت می خواهم توبه کنم کلیک کنید این ویدیو را مشاهده خواهید کرد و می توانید با بنده دعای توبه یا نجات را بکنید. و اما متن دعای توبه به این صورت است:

" ای پدر خالق آسمان و زمین، من اعتراف می کنم که نسبت به تو گناه ورزیده ام و از گناهان خود پشیمانم و توبه می کنم و بازگشت کامل می کنم. ایمان دارم که عیسی مسیح بخاطر گناهان من بر صلیب فدا شد و روز سوم از میان مردگان برخاست. اعتراف می کنم که عیسی مسیح خداوند و پسر خدا است. مرا با خون عیسی مسیح پاک کن و به عنوان فرزند خود بپذیر.

به نام عیسی مسیح خداوند دعا کردم. آمین."

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/06/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 1782 بازدید 7  

نظرات کاربران


ارسال نظر