انواع فرقه های مسیحیت چه فرقی با هم دارند؟ اگر کسی بخواهد مسیحی شود حتما باید در کلیسا غسل تعمید شود؟ اگر این امکان براش وجود نداشته باشد نمی تواند خودش را غسل دهد؟ اگر شخصی بخواهد مسیحی شود و ایمان قلبی داشته باشد همین برای مسیحی شدن کافی نیست؟ اگر کسی بخواهد مسیحی شود کدام فرقه متداول تر است ؟ اگه امکانش هست راهنماییم کنید

دوست بسیار گرامی سلام، از سوالاتی که کرده اید کمال تشکر را داریم. فرقه های کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان در اصول کتاب مقدسی خود هیچ فرقی با هم ندارد و در بعضی مسائل مانند مراسم کلیسایی و بعضی مسائل فرعی با هم اختلاف نظر دارند. شخص حتما نباید در کلیسا تعمید آب بیابد بلکه در بیرون از ساختمان کلیسایی در دریا یا رودخانه یا هر جایی که آب فراوان وجود دارد می شود تعمید آب گرفت. اصولا" در کتاب مقدس نمونه ای نداریم که شخص خودش را تعمید دهد. تعمید گیرنده می بایست در حضور شاهدان تعمید آب بگیرد. برای مسیحی شدن لازم است که شخص بپذیرد گناهکار است و از گناهان خود کاملا" پشیمان شده باشد و به عیسی مسیح به عنوان تنها قربانی و کفاره و پوشش گناهان ایمان بیاورد و ایمان داشته باشد که عیسی مسیح خداوند است و از مردگان برخاسته است. شخص باید هم ایمان قلبی بیاورد و هم به زبان اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند است و از مردگان برخاسته است. کلیسای کاتولیک بیشترین پیرو را دارد.   با تشکر فراوان، کشیش ورژ باباخانی


Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 1264 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر