کتاب مقدس در مورد نژادپرستی، تعصب، و تبعیض چه می گوید؟

اولین مورد برای درک این مبحث این است که تنها یک نژاد وجود دارد – نژاد بشر. سفیدپوستان، آفریقاییها، آسیاییها، عربها، و یهودیها نژادهای متفاوتی نیستند. در عوض، آنها اقوام مختلفی از نژاد بشر هستند. همه بشریت ویژگیهای (البته با تفاوتهای اندک) یکسان دارند. مهم تر اینکه، همه بشریت در شباهت به خدا یکسان خلق شده اند (پیدایش 1: 26-27). خدا بسیار عاشق جهان بود که عیسی را  فرستاد تا زندگی خود را فدای ما کند (یوحنا 3: 16). این "جهان" مطمئناً شامل همه گروههای قومیتی می شود.

خداوند تعصب و جانبداری یا طرفداری از خود نشان نمی دهد (تثنیه 10: 17، اعمال 10: 34، رومیان 2: 11، افسسیان 6: 9)، و ما نیز نباید این کار را بکنیم. یعقوب 2: 4 آنهایی را که تبعیض قائل می شوند بسان "قضاوت کنندگان با افکار شریرانه" توصیف می کند. در عوض، ما می بایست همسایگان خود را چون خود محبت کنیم (یعقوب 2: 8). در عهد عتیق، خدا بشریت را به دو گروه "نژادی" تقسیم میکند: یهودیان و امتها. مقصود این بوده که یهودیان یک پادشاهی روحانی بشوند، و به امتها خدمت بکنند. در عوض، در بیشتر قسمتها، یهودیان به این موقعیتشان مغرور شدند و امتها را تحقیر و نفرین کردند. عیسی مسیح به این مسئله با انهدام دیوار تقسیم و خصومت خاتمه بخشید (افسسیان 2: 14). همه اشکال نژادپرستی، تعصب و تبعیض بی حرمتی به کار مسیح روی صلیب محسوب می شود.

عیسی به ما فرمان می دهد که یکدیگر را چنانکه او ما را دوست دارد، دوست بداریم (یوحنا 13: 34). اگر خداوند منصف است و ما را منصفانه دوست دارد، پس ما نیاز داریم که دیگران را با همان استاندارد بالا دوست بداریم. عیسی در متی 25 می آموزد که هر آنچه ما برای کوچکترین برادرش می کنیم، برای او می کنیم. اگر ما با یک شخص با تحقیر رفتار کنیم، ما داریم با فردی بدرفتاری می کنیم که با تصویر خدا آفریده شده، ما به شخصی صدمه می زنیم که خدا عاشقش هست و کسی که عیسی برایش مرد.

نژادپرستی، در شکلهای مختلف و در درجات مختلف، صدها سال برای بشریت یک طاعون بوده است. برادران و خواهران از همه اقوام، اینچنین شایسته نیست. قربانیان نژادپرستی، تعصب، و تبعیض باید ببخشند. افسسیان 4: 32 توضیح میدهد، "مهربان باشید و به دیگران محبت کنید، یکدیگر را ببخشایید، دقیقاً همانطور که در مسیح خدا شما را آمرزید." نژادپرستی ممکن است ارزش بخشایش شما را نداشته باشد، اما ما ارزش آمرزش خداوند را به مراتب کمتر داریم. آنها که نژادپرستی، تعصب و تبعیض می کنند باید توبه کنند. "اعضای بدن خود را تسلیم گناه نکنید تا ابزار شرارت باشند، بلکه همچون کسانی که از مرگ به زندگی بازگشته اند، خود را تسلیم خدا کنید. و اعضای بدن خود را به او بسپارید تا ابزار پارسایی باشند" (رومیان 6: 13). شاید غلاطیان 3: 28 بطور کامل توضیح داده، " دیگر نه یهودی معنی دارد نه یونانی، نه غلام نه آزاد، نه مرد نه زن، زیرا شما همگی در مسیحْ عیسی یکی هستید. "

 

منبع پیشنهادی مطالعه:  Bloodlines: Race, Cross, and the Christian by John Piper

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: علیرضا مربی 

 

Oct/31/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 666 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر