باسلام نتیجه تعداد سر شماری در دوم سموئیل فصل 24 ایه 9 اسرائیل 800هزار مرد جنگی ودر یهودا 500 هزارنفر بودند در اول تواریخ فصل 21 ایه 5 نتیجه سر شماری اسرائیل 1 میلیون و 100 هزار نفرمرد جنگی ودر یهودا470 هزار نفر لطفاتوضیح دهید .

این سؤال شما نیز در وب سایت پرپاسخ قبلا" جواب داده شده است. لطفا به وب سایت برای دریافت پاسخ سؤالاتتان مراجعه کنید.

با تشکر فراوان،

کشیش ورژ باباخانی

اما کپی پاسخ سؤال شما از وب سایت را در زیر برایتان ارسال می دارم:

توجه کنید که در اول تواریخ 21: 6 تأکید شده است که یوآب سر شماری را کامل نکرد، چون او هنوز قوم بنیامین و همچنین قوم لاویان را سر شماری نکرده بود ، به این علت که داود اعتقاد بر تکمیل سر شماری را نداشت . پس اختلافات در تعداد افراد ، نمایانگر بشمار آوردن و یا نیاوردن بعضی از اقشار قوم است. در اول تواریخ 27: 23 تا 24 به این مسئله رجوع می کند که داود افراد 20 سال و به پایین را شامل سر شماری نکرده است ، و چون یوآب نیز سر شماری را به پایان نرساند، پس این تعداد در تاریخ داود پادشاه ذکر نشده است.     

مرحله سر شماری می بایست از اقوام کنار رود اردن( دوم سموئیل 24: 5 ) آغاز می شد، و به قوم شمالی دان منحرف شده و بعد به جنوب به سمت اورشلیم، ادامه پیدا می کرد( آیه 7 ) ، و در آخر به قوم بنیامین می رسید. از این رو بنیامین نه با قوم اسرائیل و نه با قوم یهودا حساب می شد. در دوم سموئیل 24 ، تعداد افراد در قبیله یهودا شامل 30.000 نفر لشگر نظامی خوانده شده از قوم بنیامین می باشد. به این جهت تعداد کل افراد به 500.000 نفر می رسد که احتمالا" شامل افراد بنیامین نیز هست.     

توجه کنید که بعد از جدایی پادشاهی متحد به  دو پادشاهی شمالی و جنوبی، پس از مرگ سلیمان در 930 پیش از میلاد ، بیشتر افراد از قوم بنیامین به نسل داود وفادار ماندند و ( همراه با نسل شمعون در جنوب) پادشاهی یهودا را تأسیس کردند. پس منطقی است که بنیامین و شمعون نیز همراه با یهودا شامل سرشماری 500.000 نفر می شوند، هر چند شاید یوآب آنرا در گزارش اولیه خود به داود ( اول تواریخ 21: 5 ) ذکر نکرده باشد. به این دلیل تعداد کامل افراد آماده به جنگ در ارتش داود در خدمت نظام  به 1.600.000 می رسد( 1000.000 اسرائیلی ، 470.000 یهودا- شمعون ، و 30.000 بنیامینی)                                                                                  

(آرچر 1982: 188-189 و نور حیات 2  199-189)

مقاله از وب سایت: www.debate.org.uk

ترجمه از: اِلما غریبیان

Feb/15/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 324 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر