یک مسیحی به جز دعای ربانی ویا دعای نمونه که در انجیل متی 6: 9-13 وجود دارد چه دعای دیگری می تواند بکند؟ منظور من یک دعا ی روزانه است به جز دعای اصلی قبل از اینکه بخواهد روزش را اغار کند ؟

یک مسیحی روز خود را با وقت مشخص در دعای شخصی و مطالعه کتاب مقدس شروع می کند و حتما" نباید کلمات خاصی را در دعا به کار ببرد یا ورد و ذکر خاصی را در دعا انجام دهد. عیسی مسیح در همان متی فصل 6 در باره دعا اینچنین می فرماید: " هنگام دعا، عباراتی تو خالی تکرار مکنید، آن گونه که اقوام بت پرست می کنند، زیرا می پندارند به سبب زیاده گفتن، دعایشان مستجاب می شود." (آیه 7) مهم گفتن وردها یا ذکرهای خاصی نیست بلکه ریختن قلب خود در حضور خدا است و نیز حتما" نباید به زبان خاصی دعا کرد یا به طرف خاصی دعا کرد. دعا می تواند به زبان احساسی شخص و در هر جایی که هستیم، انجام شود. البته مهم است که هر روز وقت خاصی را همانگونه که مسیح گفت به اتاق خود برویم و در را بسته و رابطه شخصی با خدا داشته باشیم. دعای ربانی به عنوان یک نمونه دعا داده شد و هدف عیسی مسیح این نبود که این دعا را بصورت ورد یا ذکر مرتبا" بدون درک آن تکرار کنیم. مسلما" این دعا به ما یاد می دهد که در باره چه موضوعاتی دعا کنیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/12/2017 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 746 بازدید 1  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    با سلام باز تشکر می کنم که به سوال من جواب دادید کشیش ورژ باباخانی - من ویدیو های شما را از طریق youtube دنبال می کنم و بسیار اموزنده هستند . با تشکر


ارسال نظر