درود آیا برای مسیحی شدن حتماً نیاز به غسل تعمید است؟ اگر بله در کدام کلیسای نزدیک ایران راحت و امن می توان غسل تعمید گرفت؟

تعمید آب برای شروع زندگی مسیحی الزامی است و این امر یکی از فرمانهای مهم عیسی مسیح است. با توبه از گناهانمان و بازگشت از آن و ایمان به کاری که عیسی مسیح بر روی صلیب انجام داد و قیامش از مردگان و اعتراف به خداوندی مسیح و تعمید آب گناهان ما پاک می شود و از داوری این جهان رهایی یافته عضوی از خانواده الهی می شویم و به کلیسای جامع خداوند ما عیسی مسیح می پیوندیم. برای تعمید آب در ایران امکانی وجود ندارد ولی اگر این امکان برای شما وجود دارد که به خارج از ایران مسافرت کنید، تلاش خواهیم کرد که ترتیبات تعمیدتان را بدهیم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Aug/31/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 507 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر