آیا کتاب مقدس نابودی کامل را تعلیم می دهد؟

آیا کتاب مقدس چنین تعلیم می دهد که نجات نیافتگان مدتی در جهنم عذاب می کشند و سپس کاملا نابود می شوند؟ برخی معتقدند که شعله های آتشی که در جهنم  وجود دارد و کتاب مقدس از آن سخن می گوید حقیقی می باشند و اشاره به این می کند که شعله آتش هر آنچه را که می سوزاند از بین می برد. علاوه بر این، آنها ادعا می کنند که مجازات طولانی و نامحدود متناسب با زندگی گناه آلود محدود نمی باشد. بنابراین، هلاکت از نظر اخلاقی به مجازات ابدی ارجحتر می باشد. استدلالهای کتاب مقدسی در این زمینه قوی نمی باشد. بخشهای مشخصی از کلام که هدف آنها  تعلیم حیات پس از مرگ می باشد به مقایسه حیات آگاهانه ابدی نجاتیافتگان و نجات نیافتگان می پردازد.(تثنیه 12: 2؛ متی 25: 41-46). علاوه بر این، شعله های آتش به احتمال زیاد استعاره بر داوری و قضاوت است (رجوع شود به عبرانیان 12: 29؛ دوم تسالونکیان 1: 8).  از طرفی دیگر، تناقضاتی درباره توصیف جهنم وجود دارد ( به عنوان مثال، جهنم جاییست تاریک حال آنکه مملو از شعله های آتش است). استدلالهای اخلاقی نیز ناتوان از توجیه این مسئله می باشند. به عنوان مثال، شدت جرم و جنایت تابع مدت زمان لازم برای ارتکاب آن نیست. بنابراین رد رحمت خدای لایتناهی مصداق حکم جدایی آگاهانه و همیشگی از خداوند را دارد. بعلاوه، جهنم ابدی از نظر اخلاقی از هلاکت برتری دارد. آنچه که در ادامه آمده است این مسئله را آشکارتر می سازد. در ارتباط با مساله پایان حیات، حامیان زندگی مقدس مخالف کشتن از سر ترحم (کشتن عمدی یک بیمار) هستند، در حالیکه حامیان کیفیت زندگی از آن استقبال می کنند. از دیدگاه طرفداران زندگی مقدس، انسان ارزش خود را ازاین حقیقت محض که به شباهت خداوند خلق شده است می گیرد نه از طریق کیفیت زندگی خود. کیفیت گرایان ارزش حیات آدمی را در کیفیت آن می بینند بدین معنی که زندگی ذاتا ارزشمند نیست. بنابراین حامیان زندگی مقدس جایگاه اخلاقی والاتری برای شأن زندگی انسان قایل می باشند. دیدگاههای سنتی و طرفدار فلسفه هلاکت درباره جهنم به ترتیب دیدگاههای اخلاقی تقدس گرایان وکیفیت گرایان  را دارند. به طور کلی، آنچه که خداوند پایه و اساس نابودی شخص قرار می دهد کیفیت پایین زندگی در جهنم می باشد. پس چنانچه کسی نجات را دریافت نکند، و اگر خداوند به این دلیل که حیات را ارزش می نهد قصد نابودی کسی را که به شباهت خود آفریده است را نداشته باشد، بدین صورت گزینه دیگر خداوند نگه داشتن  این شخص قرنطینه که همان جهنم است می باشد. بنابراین دیدگاه سنتی یعنی دیدگاه تقدس گرایانه، از نظر اخلاقی بر دیدگاه هلاکت برتری دارد.   نویسنده : جی پی مرلند ترجمه: الهام ربیع نژاد


Jan/18/2016 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 810 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر