چرا یهودا به عیسی خیانت کرد؟                                                     

هر چند ما نمی توانیم با اطمینان کامل بدانیم که چرا یهودا به عیسی خیانت کرد، اما مطالبی را به صراحت می دانیم. اول: هرچند یهودا به عنوان یکی از 12 حواریون عیسی انتخاب شده بود(یو حنا 6: 64) ، اما در تمام کتب عهد جدید بر این موضوع اشاره می شود که او هیچگاه عیسی را به عنوان خداوند نپذیرفت. او حتی ایمان کامل به مسیح بودن عیسی نیز نداشت. ( آنگونه که یهودا انتظارش را داشت). بر عکس شاگردان دیگر عیسی که او را خداوند می خواندند، یهودا هیچ وقت این را بیان نکرد بلکه او را " ربای" خواند که نشان می دهد او عیسی را تنها  به عنوان یک معلم و استاد می نگریست. شاگردان دیگر در مورد های مختلف ابراز ایمان و وفا داری به عیسی کردند( یو حنا 6: 68 – 11: 16 ) . یهودا هیچوقت این اقرار را نکرد و سکوت کرد.  این عدم ایمان پایه تمام دلایلی است که در ذیل به آن می پردازیم. این برای ما نیز صادق است. اگر ما  عیسی را به عنوان خدای جسم پوشیده که نتیجتا تنها راه بخشش گناهان است ، و نجات جاودانی است ، نپذیریم ، خود را در معرض مشکلات بی شماری که در نتیجه  آن بی ایمانی و دیدگاه اشتباه از خدا ناشی است قرار می دهیم.  

دوم: نه تنها یهودا ایمان به عیسی نداشت ، بلکه او فاقد  رابطه شخصی با او نیز بود. در انجیل های همانند، هنگامی که فهرست شاگردان ذکر می شود همه تقریبا همانند هستند ( متی 10: 2-4 ، مرقس 3: 16-19، لوقا  6: 14-16) . در کل به نظر می آید که فهرست بنابه رابطه شخصی و نزدیکی شاگردان با عیسی نوشته شده. با وجود  تنوع در نگرشها ، پطرس و برادران یعقوب و یو حنا همیشه نخست نوشته شده اند ،که با رابطه نزدیک آنان با عیسی همخوانی دارد. یهودا برعکس همیشه اخرین ذکر شده است ، که می تواند بیانگر فقدان رابطه شخصی با عیسی باشد. اضافه براین، تنها مکالمه ثبت شده میان عیسی و یهودا ، کلمات توبیخ آمیز عیسی است به او در رابطه با سخنان طمع جویانه یهودا که در مورد  مریم می باشد ( یو حنا 12: 1-8) ، انکار خیانت یهودا ( متی26: 25) ، و خود خیانت ( لوقا 22: 48).   

سوم: یهودا آنچنان غرق طمع شده بود که نه تنها اعتماد عیسی را بلکه اعتماد دیگر رسولان را نیز از دست داده بود ، همچنان که در یو حنا 12: 5-6 می خوانیم. شاید یهودا تنها به خاطر سود شخصی  که در   جمع آوری هدایایی که به پیروان عیسی داده می شد ، به گروه رسولان پیوست . مسئولیت خزانه داری یهودا نشانگر علاقه شدید او به پول و اموال بود(یو حنا 13: 29). 

در ضمن ، یهودا مانند بیشتر افراد در آن زمان ، اعتقاد داشت که مسیح به غلبه رومیان بر قوم اسرائیل پایان خواهد داد و بر تخت سلطنت خواهد نشست. شاید یهودا  می خواست از رابطه خود با عیسی، هنگامی که عیسی بر تخت حکومت می نشست، سودی داشته باشد، . هیچ شکی بر این نیست که او انتظار داشت تا در گروه برجسته حکومت بعد از انقلاب احتمالی باشد. در هنگام خیانت یهودا ، عیسی بر شاگردان آشکار کرده بود که می بایست بمیرد و نه اینکه بر ضد روم انقلاب کند. پس یهودا نیز مانند فریسیان ، گمان کرد که اگر قرار است عیسی بمیرد و نه اینکه روم را سرنگون کند ، پس او نمی تواند مسیح موعود باشد.     

آیه های زیادی در کتب عهد عتیق هستند که اشاره به خیانت یهودا میکنند. مانند:                

" حتی دوست خالص من که بر او اعتماد می داشتم ، آن که نان مرا می خورد، با من به دشمنی بر خاسته است." ( مزمور 41: 9)،  تحقق این آیه را در متی 26: 14، 48-49 ، می بینیم. همچنین ،" سپس به آنها گفتم:  اگر صلاح میدانید مزد مرا بدهید، و گرنه ندهید. پس به جهت مزد من، سی سکه نقره وزن کردند. آنگاه خداوند درباره این قیمت گران که بر من نهادند، به من گفت: " آن را نزد کوزه گر بیفکن! " پس آن سی پاره نقره را بر گرفتم و آنرا در خانه خداوند، نزد کوزه گر افکندم." ( زکرّیا 11: 12-13) تحقق آن (متی 27: 3-5). این پیشگویهای عهد قدیم ، بیانگر آگاهی خدا از خیانت یهودا است و اینکه این مسئله در نقشه الهی طرح شده بود تا بدین وسیله عیسی کشته شود.

اگر خدا از خیانت یهودا آگاه بود، آیا یهودا انتخابی در این میان داشت . و آیا او مسئول نقش خود در این خیانت می باشد؟ برای بسیاری درک  مفهوم " اراده آزاد" در چارچوب دانش خداوند از اتفاقات آینده  بسیار سخت است. این به سبب تجربه ما از زمان به صورت طول آن است. اگر ما خدا را خارج از زمان تصور کنیم، چون او همه چیز را آفرید قبل از وجود زمان، آن وقت ما می فهمیم که خدا هر چیزی را به صورت زمان حال می بیند. فهم ما از زمان به صورت خطی طولانی است، و ما از یک نقطه آن به تدریج به نقطه بعدی حرکت می کنیم ، با آگاهی از گذشته که آنرا پشت سر گذاشتیم و نا آگاه از آینده ای که پیش روی ما است. اما خدا، که خالق ابدی است و سازنده زمان است، خود در چارچوب زمان جای نمی گیرد، بلکه خارج از آن است. تصور کنیم که زمان     دایره ای است که خدا در مرکز آن است و در نتیجه نزدیک به هر قسمت از آن به صورت برابر.                                                                                                                                         

در هر صورت، یهودا  کاملا قادر به انتخاب بود- حد اقل تا زمانی که " شیطان وارد وجود ش شد" ( یو حنا 13: 27)  و آگاهی قبلی خدا  از قدرت انتخاب یهودا بالاتر نیست( یو حنا 13: 10، 18، 21) . در حقیقت ، خدا ناظر انتخاب یهودا بود در بعد حاضر، و عیسی نیز به صراحت گفت ، که یهودا مسئول انتخاب خودش است و جوابگو خواهد بود." آمین به شما می گویم که یکی از شما که با من غذا می خورد مرا تسلیم دشمن خواهد کرد"(مرقس 14: 18)  . توجه کنید که عیسی عمل یهودا را به عنوان خیانت توصیف کرد، و در مورد جوابگویی به این خیانت عیسی فرمود" اما وای بر ان کسی که پسر انسان را تسلیم دشمن می کند. بهتر آن می بود که هرگز زاده نمی شد."( مرقس 14: 21) . شیطان نیز دستی در این خیانت داشت، همچنان که در یو حنا 13: 26-27 می بینیم، او نیز جوابگوی این خیانت خواهد بود. خدا در حکمت خود قادر بود، مانند همیشه، شورش شیطان را دستکاری کرده و برای سود انسان به کار گیرد. شیطان کمک کرد تا عیسی به صلیب کشیده شود، و روی صلیب مرگ و گناه مغلوب شدند، و حال هدیه نجات به آزادی در اختیار افرادی که به عیسی ایمان می آورند قرار می گیرد.    

 

منبع مقاله: www.gotquestions.org

ترجمه: الما غریبیان                                                                              

 

Jan/30/2017 عیسی مسیح Vrezh Babakhani 778 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر