شما در پاسخ سؤال من که گفتم مسیح دروغ گفته که من آن نبی هستم گفتید که تعجب می کنید از اینکه من ادعا دارم که اطلاعات جامعی درباره ی آداب یهود دارم که من چنین ادعایی نکردم, من فقط گفتم به خاطر مباحثی که با پسر عموهایم داشتم اطلاعاتم درباره مسیحیت بالاتر رفت. وگرنه من تا چند سال پیش اصلاً نمیدانستم کتاب مقدس یعنی چی؟ البته احساس می کنم تعجب شما از این موضوع نبود، بلکه تعجب شما به خاطر این بود که من مسیح را دروغگو دانستم! شما گفتید که درمیان قوم یهود این امری عادی بود که مسئله ای واحد را به انواع گونا گون مطرح می کردند.اگر مایل به ادامه بحث بودید، از شما می خواستم که چند نمونه از این موارد را با ذکر آدرس برای من بفرستید، اما چون شما خودتان گفتید که فکر می کنید به اندازه کافی به این مبحث پرداخته شده، من هم دیگر نمی خواهم این بحث را ادامه دهم. من قصد دارم درآینده یک مستند بسازم که برای ساخت آن نیاز دارم به اینکه جواب شما مسیحیان را درباره تک تک آیاتی که مسلمانها ادعا دارند که این آیات درباره حضرت محمد(ص)است بدانم. اگر این مستند را ساختم، سؤال هایی را که برای شما در باره باب یک انجیل یوحنا فرستادم وجواب هایی را که شما دراین باره به من دادید، بدون کم وکاست در آن مستند نشان می دهم وقضاوت را هم برعهده بینندگان می گذارم. شما گفتید که مسیح در راستی کامل زندگی کرد و معجزات زیادی آورد. به نظر من آن مسیحی که درراستی کامل زندگی کرد وآن همه معجزه آورد، فرق دارد با آن مسیحی که می گوید من آن نبی هستم, چون آن مسیحی که درراستی کامل زندگی کرد، هرگز دروغ نمی گوید. شما برای من دعا کردید که خود عیسی مسیح به وسیله روح قدوسش پیام انجیلش را برمن آشکار سازد و مرا به جمیع راستی هدایت کند! بنده هم برای شما دعا می کنم که خداوند یکتا که پاک است از همه حرفهای نادرستی که درباره ی او گفته می شود ,هم من وهم شما را به راه مستقیم هدایت کند. اگر خواستید ازاین به بعد درباره باب 42 اشعیای نبی با شما بحث می کنم.در آیه 19 این باب به یک رسول کر وکور اشاره شده! این رسول کر وکور کیست؟ در تمام لینک هایی که برایم فرستادید چیز خاصی درباره باب 42 اشعیا ندیدم؟

از شما کمال تشکر را دارم که بدون کم و کاستی مطالب وب سایت ما را در انتقاد از پیامبری محمد و دروغ بودن ادعاهای او در مستند خود انتشار خواهید داد. این باعث خواهد شد که پیام انجیل از طریق شما ناخواسته پخش شود و بنده و مسیحیان جهان را شاد خواهید ساخت.

در ثانی در باره اشعیاء 42 شما فقط آیه 19 را انتخاب کرده و از ضمیمه این متن در آورده و تفسیر خود را از آن در آورده اید. در واقع تابحال مشاهده نکرده بودم که کسی به این آیه به عنوان پیشگویی ای برای پیامبری محمد اشاره کند!!!؟؟؟ 

اگر به زمینه این متن توجه کنید، یعنی از آیه 1 به این فصل کتاب اشعیاء توجه کنید، متوجه خواهید شد که این فصل باز هم در باره خداوند ما عیسی مسیح سخن می گوید!!!؟؟؟ اگر کمی دقت می کردید مشاهده می کردید که تمام این متن در باره کسی است که در باره او در عهد جدید اشاره شده و او کسی نیست به غیر از خداوند ما عیسی مسیح. دوست عزیزم به فصل بسیار مهمی انگشت گذاشته اید. چون این فصل در باره شخص بی نظیر عیسی مسیح است. همان کسی که شما او را دروغگو می شمارید!!!؟؟؟ مثلا" لطفاً آیات 1 الی 4 را با متی 12: 15 الی 21 مقایسه کنید و تعجب خواهید کرد که برخلاف انتظار شما، این آیات کاملاً و دقیقاً اشاره به شخص عیسی مسیح دارند.

موفق باشید.

Feb/23/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 140 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر