چگونه به دیگران بشارت دهم؟ واز چه طریقی درست است؟

بهترین طریق بشارت دادن، مسیح را زندگی کردن و محبت مسیح را به مردم نشان دادن می باشد و اینکه زندگی ما منعکس کننده محبت و پاکی و قدوسیت عیسی مسیح باشد. بعضی از مسیحیان خیلی خوب حرف می زنند و سخنران خوبی هستند، اما زندگی آنها بیان کننده درستی و صحت گفتارشان نیست. مرد خدایی گفته: " مسیح را زندگی کن و اگر لازم شد در باره او سخن بگو!"

در قرون اولیه مسیحیت، مردم اطراف مسیحیان عاشق محبت و صمیمیت و یگانگی و سادگی آنها می شدند و زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح می کردند. به مردم عشق بورزیم و به آنها احترام بگذاریم.

در ثانی وقتی می خواهیم بشارت دهیم، خیلی مهم است که آنچه مسیح در زندگی ما کرده و تغییری را که او در ما ایجاد کرده بیان کنیم و برای مردم موعظه های طولانی نکنیم. مردم از حرف خسته شده اند و می خواهند ببینند، مسیح چه تغییری در زندگی ها ایجاد می کند.

موفق باشید،

کشیش ورژ باباخانی

 

Nov/14/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 280 بازدید 3  

نظرات کاربران


ارسال نظر