چگونه به دیگران بشارت دهم؟ و از چه طریقی درست است؟

بهترین طریق بشارت دادن، مسیح را زندگی کردن و محبت مسیح را به مردم نشان دادن می باشد و اینکه زندگی ما منعکس کننده محبت، پاکی و قدوسیت عیسی مسیح باشد. بعضی از مسیحیان خیلی خوب حرف می زنند و سخنران خوبی هستند، اما زندگی آنها بیان کننده درستی و صحت گفتارشان نیست. مرد خدایی گفته: " مسیح را زندگی کن و اگر لازم شد درباره او سخن بگو!"

در قرون اولیه مسیحیت، مردم اطراف مسیحیان، عاشق محبت، صمیمیت، یگانگی و سادگی آنها می شدند و زندگی خود را تسلیم عیسی مسیح می کردند. به مردم عشق بورزیم و به آنها احترام بگذاریم.

در ثانی وقتی می خواهیم بشارت دهیم، خیلی مهم است که آنچه مسیح در زندگی ما کرده و تغییری را که او در ما ایجاد کرده بیان کنیم، و برای مردم موعظه های طولانی نکنیم. مردم از حرف خسته شده اند و می خواهند ببینند، مسیح چه تغییری در زندگی ها ایجاد می کند.

Nov/14/2017 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 314 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر