اگر خداوند یکی است آن کدام خدا است دوست گرامی؟ مسیحیان زیادی می گویند آن خدای یگانه خود مسیح می باشد؟

خدا در کتاب مقدس خود را بر بشر مکشوف کرده است و ذات خود را به ما معرفی کرده است. خدا در کتاب مقدس در سه شخص می باشد: پدر و پسر و روح القدس و این سه یک هستند. هم پدر و هم پسر و هم روح القدس دارای یک ذات هستند یعنی خدا. خدا به تمامی در پدر و پسر و روح القدس می باشد. این یکی از اسرار ذات الهی است و حتی بسیاری از پیامبران و فلاسفه و الهیدانان نیز اذعان داشته اند که درک ذات خدا برای بشر امری غیرممکن است و تنها خدا باید خود را به انسان مکشوف سازد!

برای اطلاعات بیشتر شما در باره مسئله تثلیث اقدس و الوهیت عیسی مسیح شما را تشویق می کنم که به مقالات متعدد ما در این مورد مراجعه کنید و آنها را با دقت مطالعه کنید.

با تشکر فراوان،

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

May/31/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 258 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر