نظر مسیحیت درباره زندگی پس از مرگ چیست؟

در باره روز قیامت و نیز زندگی پس از مرگ و ابدیت، کلام خدا کاملا" به وضوح می گوید که آسمان و زمین جدید خواهد بود و همه ایمانداران به مسیح و مقدسین عهد عتیق در آسمان و زمین جدید زندگی خواهند کرد و خدا را پرستش و عبادت و خدمت خواهند کرد و زندگی ای با شادی و شفا و سلامتی و بدون هر گونه غم و اندوه و درد و مرگ خواهند داشت.در پاسخ به سؤالتان در باره روز قیامت و نیز زندگی پس از مرگ و در زمان ابدیت، کلام خدا کاملا" به وضوح می گوید که آسمان و زمین جدید خواهد بود و همه ایمانداران به مسیح و مقدسین عهد عتیق در آسمان و زمین جدید زندگی خواهند کرد و خدا را پرستش و عبادت و خدمت خواهند کرد و زندگی ای با شادی و شفا و سلامتی و بدون هر گونه غم و اندوه و درد و مرگ خواهند داشت.

برای اطلاعات بیشتر و مطالعه وسیع تر این مطلب، شما را تشویق می کنم که به وب سایت پرپاسخ بخش بهشت و جهنم مراجعه کرده و مقالات متعددی در این رابطه مطالعه کنید.

موفق باشید.

Oct/12/2018 بهشت و جهنم کشیش ورژ باباخانی 164 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر