شریعت در مسیحیت به چه معنی است؟ و سوال دوم اینکه هر که به دیگری محبت کند در واقع شریعت را به جا اورده است یعنی چه؟

شریعت یا احکام یا فرایض بیشتر در پنج کتاب موسی قید شده است و حاوی قوانینی است که به سه بخش تقسیم می شوند:

1- قوانین اخلاقی شریعت که مسیحیان نیز مقید به رعایت آن هستند.

2- قوانین مراسمی یا آئینی که مربوط به قربانیها و معبد و کهانت و غیره می شد و این قوانین مختص قوم اسرائیل در عهد عتیق بود که با آمدن مسیح و گسترش قوم خدا به وسعت تمام دنیا دیگر موارد اجرایی ندارد. در ضمن در کتاب عهد جدید نوشته شده که این قوانین سایه ای بودند از مسیح و کلیسا که وقتی اصل آمد دیگر سایه محو شد.

3- قوانین قضایی و اجتماعی- این قوانین نیز که مختص قوم اسرائیل و کشور اسرائیل بود، در عهد جدید و برای کلیسای جامع او در تمام دنیا موارد  اجرایی ندارد.

باید در اینجا متذکر شوم که مسیحیان مسلما" شریعتی دارند و آن شریعت بیشتر اخلاقی است. پولس رسول در رساله به اول قرنتیان 10: 23 اصل مهمی را به ما مسیحیان یاد آور می شود که: " همه چیز جایز است، لیکن همه مفید نیست؛ همه رواست، لیکن همه بنا نمی‌کند."

در پاسخ به سؤال دوم شما: تمام شریعت در این دو حکم خلاصه می شود که خداوند خدای خود را به تمامی جان و تمامی قوت و تمامی فکر خود محبت نما و دوم اینکه همسایه خود را مانند نفس خویش محبت نما."(متی 22: 37 تا 40 را  برای روشن شدن بیشتر موضوع مطالعه کنید).

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Nov/03/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 674 بازدید 0  

نظرات کاربران

  • نظر Ali

    با سلام به کشیش ورژ باباخانی می خواستم از شما تشکر کنم برای اینکه وقت می گذارید و جواب سوال من را می دهید . خیلی سپاسگذار هستم.


ارسال نظر