این موضوع برای بنده به یک مشکل و عذاب تبدیل شده، لطفاً راهنمایی کنید: گاهی بعد عمل زناشویی دچار شک می شم که غسل نکنیم، مبادا به قول اینها نجس باشیم؟! هر چند می دونم نجس و ناپاکی به این چیزا نیست. اهمیت نمیدم ولی بازم شده برام وسواس فکری!

کلام خدا می گوید شخصیت ما و عادتهای ما از افکار ما شکل می گیرد. سعی کنید افکار خود را با کلام خدا پاک و تقدیس کنید و با دعا در حضور خداوند ما عیسی مسیح و پری روح القدس بر اینگونه افکار پوچ و بی اساس چیره شده و آزاد شوید و در صورت دسترسی به یک مرد خدا، از او تقاضا کنید تا برای رهایی شما از چنین افکاری دعا کند.

موفق باشید.

Dec/19/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 163 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر