آیا در قرآن آمده است که زنها باید حجاب داشته باشند؟ و آیا آیه ای در مورد حجاب در قران آمده است؟

مأموریت ما در این وب سایت، پاسخ به سؤالات شما از کتاب مقدس و نظر کتاب مقدس مسیحیان درباره ادیان مختلف دیگر است ، نه بیان و تشریح اعتقادات مذاهب غیر از مسیحیت. البته مقالات انتقادی از اعتقادات دیگر، صد در صد در وب سایت ما موجود است، اما هدف این وب سایت تشریح اعتقادات مذهبی دیگر نمی باشد.

Mar/04/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 87 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر