میخوام درباره ی فرقه ها و مذاهب زرتشتیان و زرتشتیان ایران بدانم؟

در باره آئین زرتشت و نقدی که مسیحیت بر آن دارد، در چند مقاله در وب سایت پرپاسخ به آن پرداخته شده است که دو لینک  زیر را در باره این آئین به عنوان نمونه برایتان ارسال می دارم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/8f056164-21df-41bf-bd42-f7e1ec8c4904

و لینک مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/82b870fc-f55a-4231-be77-6a0981d17ace

شاد و کامیاب باشید.

Nov/25/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 138 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر