چطور یک خدای واحد و بزرگ خودش رو در پدر و پسر کوچک کرده است، یا تقسیم کرده؟ میشه ساده تر و کامل تر و با مثال های علمی توضیح بدهید.این یکی از مطالبی است که مسلمانان بسیار به آن استناد می کنند، تا نشان دهند مسیحیت دین درستی نیست؟

آموزه تثلیث مکاشفه ای است که خدا در کلامش از خود به ما داده. در واقع ما نیستیم که تعیین می کنیم ذات و خصوصیات و شخصیت خدا چگونه است، بلکه خود خدا خود را در کلامش به ما مکشوف می سازد. مسلماً ذات خدا برای عقل چند گرمی ما قابل درک نخواهد بود و مسئله تثلیث از اسرار ذات الهی است، که به راحتی و سهولت قابل درک نخواهد بود و فقط با ایمان و مکاشفه روح خدا قابل درک و پذیرش است.

برای مطالعه آموزه تثلیث بطور صحیح از شما تقاضا می کنم در وب سایت پرپاسخ مقالات متعدد و مفصلی که در این مورد نوشته شده مطالعه و بررسی کنید. در ضمن منظور ما این نیست که خدا خود را کوچک کرده، و این تصویر اشتباهی از تثلیث است و برای درک درست تثلیث باز هم تأکید می کنم که مقالات وب سایت را مطالعه کنید.

Jun/10/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 226 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر