چرا خدا حوّا را مثل آدم از خاك نيافريد؟

اینکه چرا خدا حوا را مانند آدم از خاک نیافرید، مسئله ای است که اشاره مستقیم بر رابطه زن و شوهر در ازدواج دارد. در واقع خدا می خواست وابستگی شدید آدم و حوا یا مرد و زن را در رابطه زناشویی به آنها نشان دهد یا بهتر است بگویم در آنها بیافریند. 

خدا حوا را از استخوان  پای آدم نیافرید تا آدم بر او حکمرانی کند و یا او را پایمال کند و نیز از جمجمه سر آدم نیافرید تا حوا بر آدم فرمانروایی کند. چقدر زیباست که خدا حوا را از دنده آدم آفرید تا به قلب آدم نزدیک باشد و رابطه ای محبتانه و عاشقانه در میان زن و شوهر برقرار گردد.

در نقشه ازلی و ابدی خدا، ازدواج در واقع نمادی از رابطه خدا با قوم خود می باشد. این قوم خداست که در نقشه خدا از خدا بوجود آمده و این کلیساست که در اثر مرگ و رستاخیز عیسی مسیح از مردگان بوجود آمده. 

در واقع آفرینش آدم و حوا نمادی از رابطه خدا با انسان بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/28/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 242 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر