چرا عمده پیروان مسیحیت غیر یهودیان می باشند؟

درصد مسیحیان یهودی نژاد نیز خیلی کم نیست و عده زیادی از یهودیان در تمام دنیا به عیسی مسیح به عنوان ماشیح موعود ایمان آورده اند. به این گروه یهودیان مسیحایی یا مسینیک جیوز می گویند. در ضمن مسیحیت مختص قوم خاصی نیست بلکه همه قومها می توانند از برکات پیروی از عیسی مسیح لذت ببرند.

موفق باشید.

Jan/16/2019 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 75 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر