روح القدس برای شما چه مفهومی دارد؟

این امر مهمی نیست که روح القدس برای من چه مفهومی دارد، بلکه مهم این است که خدا در کتاب مقدس روح القدس را چگونه معرفی می کند:

کتاب مقدس به ما نشان می دهد که روح القدس شخصیت سوم تثلیث اقدس می باشد و دارای الوهیت کامل است و هم ذات با پدر و پسر می باشد. مسلما" شخصیت روح القدس با شخصیت پدر و پسر متفاوت است اما با پدر و پسر دارای یک ذات واحد می باشند. روح القدس روح خدا یا روح پدر و روح پسر نیز نامیده شده است. پس از صعود مسیح به آسمان، عیسی مسیح روح القدس را بر مؤمنینش فرستاد و با ریزش روح القدس بر رسولان و پیروان مسیح، کلیسای مسیح بنیان نهاده شد. از آن پس روح القدس کار عیسی مسیح را که بر زمین انجام می داد، از طریق ایمانداران به مسیح یعنی کلیسای مسیح ادامه داد. روح القدس کلیسا را هدایت، تسلی، یاری و تعلیم می دهد. روح القدس در افراد بی ایمان، الوهیت و کار نجات بخش عیسی مسیح و انجیل مسیح را مکاشفه می کند و همانگونه که عیسی مسیح در یوحنا 16: 8-10 نیز می فرماید که این روح القدس است که شخص را متقاعد و ملزم می سازد که گناهکار است و او را به سوی نجات از گناه هدایت می کند.

روح القدس به کلیسایش عطایا یا هدایای خاصی بخشیده که استعدادهای خاص در انجام مأموریت عظیم می باشند. 

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Feb/03/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 263 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر