در یوشع 7: 19-26 چرا با اینکه عخان به گناه خود اعتراف کرد باز هم بخشیده نشد و سنگسار شد؟

عخان واقعا" ترس خدا را نداشت و منتظر ماند تا یوشع کاملا" از خدا متوجه شود او مقصر است و او خود داوطلب نشد که اعتراف کند بلکه وقتی خداوند به یوشع نشان داد که او مقصر است، او مجبور شد که اعتراف کند ولی پس از اعترافش نیز توبه ای در کار نبود و او باعث وارد شدن ضربه به اسرائیل شده بود.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/21/2017 کتاب مقدس Vrezh Babakhani 504 بازدید 2  

نظرات کاربران

  • نظر امین

    سلام چرا حیوانات و فرزندان وی مجازات شدند؟ آن‌ها که گناهی نداشتند


ارسال نظر