کلمه هللویا به چه معنی است؟

هللویاه کلمه ای است که در اصل به زبان عبری می باشد و در همه کلیساهای مسیحی از هر فرقه ای در عبادتهای خود از آن استفاده می شود. این واژه از سه بخش "هَلِل" به معنای حمد و پرستش و یا ستایش و " او" به معنای تو و " یاه" که مخفف کلمه یهوه است که اسم خاص خدا در کتاب مقدس می باشد، تشکیل شده است و بطور کلی به معنای " ای یهوه، حمد و ستایش شایسته توست" می باشد.

موفق و کامیاب باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/27/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 1043 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر